Τηλεόραση Ραδιόφωνο
δημόσιοι υπάλληλοι

Την προσεχή Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου αναμένεται η τελική θέση της Κυβέρνησης για το θέμα των χαμηλόμισθων στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τριών συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ που συμμετέχουν στον διάλογο για το θέμα των χαμηλόμισθων υπαλλήλων στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα μετά και τις σημερινές διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών ο διάλογος έχει ολοκληρωθεί και η Κυβέρνηση επιφυλάχτηκε να δώσει την τελική της θέση την προσεχή Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου.

Ως εκ τούτου, οι τρεις οργανώσεις έχουν αποφασίσει όπως την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου συνέλθουν από κοινού τα σώματά τους για λήψη των όποιων αποφάσεων κριθούν αναγκαίες.