Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Το Yπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρία πρόταση του Υπουργείου Άμυνας, η οποία περιελάμβανε μέτρα για εκσυγχρονισμού του θεσμού των ΣΥΟΠ οπλιτών της Εθνικής Φρουράς και αναβάθμιση των όρων εργοδότησης τους.  

«Ένας από τους κύριους στόχους της κυβέρνησης από την ημέρα ανάληψη της αποτελεί η αναβάθμιση του αξιόμαχου της ΕΦ και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση αναβάθμισης του θεσμού των ΣΥΟΠ ο οποίος από το 2016 εφαρμόστηκε αναντίλεκτα και έχει συμβάλει στην βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΦ», ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας μετά το πέρας της συνεδρίας. 

Σε σχέση με τους ήδη υπηρετούντες ΣΥΟΠ το Υπουργικό αποφάσισε: 

  • Η μισθολογική τους κλίμακα θα αναθεωρηθεί από την αντιστοιχία της κλίμακας Α1 στην αντιστοιχία της κλίμακας Α2 και θα τους χορηγηθεί μηνιαίο ειδικό επίδομα, το οποίο καθορίζεται στα 100 ευρώ. Για αριθμό ΣΥΟΠ που υπηρετούν σε επιλεγμένα τμήματα της ΕΦ το μηνιαίο επίδομα καθορίζεται στα 200 ευρώ. 

  • Αριθμός ΣΥΟΠ σύμφωνα με τις κενές θέσεις μετά την ολοκλήρωση της δεκαετούς υπηρεσίας θα δύναται να απασχοληθεί με αναβαθμισμένες απολαβές και με επέκταση του ανώτατου ορίου ηλικίας από τα 42 στα 57 έτη. Όσοι από αυτούς επιθυμούν, θα μπορούν να παρακαθήσουν σε γραπτές εξετάσεις και να συμμετέχουν σε επιλογική διαδικασία. Η μισθοδοσία θα είναι αντίστοιχη με αυτή των μισθολογικών κλιμάκων Α2-Α5-Α7.  

Οι ρυθμίσεις που αφορούν στους ήδη υπηρετούντες ΣΥΟΠ τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2024.  

Σε ότι αφορά τους ΣΥΟΠ που θα προσληφθούν στο μέλλον το Υπουργικό αποφάσισε: 

  • Οι ΣΥΟΠ θα προσλαμβάνονται στο εξής για υπηρεσία συνολικής διάρκειας 10 ετών με σύναψη διαδοχικών συμβάσεων από 1-3 έτη κατόπιν επιλογικής διαδικασίας που θα περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις.  
  • Το ανώτατο όριο ηλικίας θα είναι τα 27 έτη και η μισθολογική κλίμακα πρόσληψης θα είναι αντίστοιχη με το ετήσιο βασικό μισθό της μισθολογικής κλίμακας Α2, στον οποίο θα προστίθενται οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές τιμαριθμικές αυξήσεις.  
  • Θα χορηγείται μηνιαίο ειδικό επίδομα και θα υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του ανώτατου ορίου ηλικίας στα 57 έτη για αριθμό ΣΥΟΠ με αναβαθμισμένες απολαβές όπως θα ισχύει και για τους ήδη υπηρετούντες ΣΥΟΠ.  

Προκήρυξη για την πρόσληψη ΣΥΟΠ θα γίνει με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου.