Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Σε πέντε ενότητες, οι οποίοι προκαλούν ανησυχία σχετικά με την υφιστάμενη διαχείριση του Γενικού Συστήματος Υγείας, εστιάζει το μανιφέστο με τίτλο «Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς στο ΓεΣΥ», που παρουσίασε ο μη κυβερνητικός οργανισμός Cyprus Integrity Forum, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους.

Μάριος Σκανδαλης – Πρόεδρος Cyprus Integrity Forum

«Εντοπίσαμε αρκετά θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα, η διαφάνεια αλλά και το ψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται στο θεσμό».

Οι τομείς ανησυχίας αφορούν στην:

-Διαφάνεια στην εκτέλεση των πράξεων του ΓεΣΥ – κίνδυνος διαφθοράς

-Έλεγχος σε όλες τις ιατρικές πράξεις του ΓεΣΥ

-Μηχανισμός καταπάτησης διαφθοράς

-Έξοδα του Κύπριου πολίτη για την υγεία

-Medical Auditing (μηχανισμός ελέγχου απόδοσης των επαγγελματιών και υποδομών)

 

Δρ. Στέλιος Χατζηχριστοφή – Μέλος ΔΣ Cyprus Integrity Forum

«Το μήνυμα είναι προς όλους ότι χρειαζόμαστε αυτό τον έλεγχο, χωρίς τον έλεγχο το ΓεΣΥ θα κινδυνεύσει, θα καταρρεύσει μιλούμε για δεύτερο κούρεμα.  Ακόμα πρέπει να κοιτάξουμε και τη φιλοσοφία και την αρχιτεκτονική».

Το μανιφέστο προέκυψε ύστερα από εκδήλωση για την διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο ΓΕΣΥ, που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2023, με διοργανωτές το Cyprus Integrity Forum, με την υποστήριξη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, τις επιτροπές διαφάνειας και ελέγχου του ΓεΣΥ, και την Ελεγκτική ΥΠηρεσία.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Δρ. Χριστίνα Γιαννάκη – Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας

«Το Υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της υιοθέτησης ενδεικνυόμενων δικλείδων, που διασφαλίζουν τη σωστή εποπτεία και παρακολούθηση του Συστήματος μέσα από ποιοτικά κριτήρια».

Μέσα από το μανιφέστο, το Cyprus Integrity Forum εισηγείται, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια μελέτης, την επαναξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και αυστηρότερους και πιο συστηματικούς ελέγχους.