Τηλεόραση Ραδιόφωνο
πανεπιστημιο κυπρου

Την ερχόμενη Πέμπτη 28 Μαρτίου, θα διεξαχθούν οι φοιτητικές εκλογές του Πανεπιστημίου Κύπρου για ανάδειξη των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Ένωσης (ΦΕΠΑΝ).

Η ΦΠΚ Πρωτοπορία, η μεγαλύτερη παράταξη του Πανεπιστημίου Κύπρου, βρίσκεται μπροστά στο αύριο και παρεμβαίνει άμεσα, έγκαιρα και ουσιαστικά με τις προτάσεις της να βασίζονται διαχρονικά στον ρεαλισμό και στον ορθολογισμό, προσαρμοσμένες πάντοτε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής που διανύουμε. Προτάσεις που προωθούνται σε κάθε αρμόδιο σώμα του Πανεπιστημίου και της πολιτείας, αντικατοπτρίζοντας τα προβλήματα και τις ανησυχίες  της Φοιτητικής Κοινότητας. Προτάσεις που παρουσιάζουμε και καταθέτουμε σε όλους τους αρμόδιους φορείς, θέτοντας τις σε τροχιά εναρμόνησής με τα δρώμενα του Πανεπιστημίου και της κοινωνίας μας, όπως άλλωστε πράττουμε και θα συνεχίσουμε για το καλό του φοιτητόκοσμου στη ολότητα του.

Όραμά μας, ως ανέκαθεν η φωνή της αξιοκρατίας, της λογικής και της συνέπειας είναι η διασφάλιση της ποιότητας των πτυχίων μας και ένα Πανεπιστήμιο διεθνούς εμβέλειας, με ανταγωνιστικούς αποφοίτους, πανέτοιμους για την σύγχρονη αγορά εργασίας. Ένα πανεπιστήμιο πρότυπο, κέντρο προέλκυσης ξένων ερευνητών και φοιτητριών/τών, τεχνολογικά προηγμένο, με άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις. Ένα Πανεπιστήμιο φάρος για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας και την μετάβαση της Κύπρου στην νέα εποχή.

Το Πανεπιστήμιο μας, ως κοιτίδα γνώσης είναι το στάδιο εκκίνησης και μετάβασης, για τη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, οι οποίοι θα προσφέρουν με κάθε τρόπο στην κυπριακή κοινωνία. Η ένταξη της Πρακτικής Άσκησης σε όλα τα προγράμματα σπουδών για 1 έως 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα ή/και το Θερινό Εξάμηνο, λαμβάνοντας και ένα ποσό αμοιβής για την παροχή των υπηρεσιών μας και την κάλυψη των βασικών μας εξόδων, μέσω θέσπισης νομικού πλαισίου, η εφαρμογή micro-credentials με πιστοποίηση παρακολούθησης για στοχευμένη απόκτηση δεξιοτήτων, η ενδυνάμωση του Θερινού Εξαμήνου, η ίδρυση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και Συνδεδεμένων και Πανεπιστημιακών Κλινικών και η ενίσχυση του Γραφείου Πολυμορφίας, Ενσωμάτωσης και Ισότητας, με στόχο την διασφάλιση ίσων ευκαιριών, ίσης μεταχείρισης, και ίσης πρόσβασης για όλες και όλους τις/τους συμφοιτήτριες/τές μας, αποτελούν καίριες προτάσεις της ΦΠΚ Πρωτοπορία. Οι προτάσεις μας είναι αυτές οι οποίες έχουν καθορίσει την Παράταξη μας ως μια υπεύθυνη δύναμη στη συνείδηση των συμφοιτητριών/τών μας.

Είναι σημαντικό να εκφράσουμε τις θέσεις μας ως προς την προσθήκη Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιό μας, όπως επίσης και για το Στεγαστικό Ζήτημα, το οποίο απασχολεί σε σημαντικό βαθμό την φοιτητική κοινότητα. Προτείνουμε την εφαρμογή νομοθεσίας για την προσθήκη ξενόγλωσσων προγραμμάτων, σε γλώσσες πέραν της ελληνικής, στο Πανεπιστήμιο μας. Ως εκ τούτου, η πρόταση μας αυτή δεν υπονοεί κατ’ ουδένα λόγο τη διαφοροποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων και των κριτηρίων εισδοχής και απαιτήσεων από το Πανεπιστήμιο. Να σημειωθεί ότι με την εν λόγω πρόταση, δεν νοείται ότι η εισαγωγή τους θα επιφέρει υποχρέωση υποβολής διδάκτρων και των υφιστάμενων, προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου μας.

Ως προς το Στεγαστικό Ζήτημα, επιλέγουμε με αμεσότητα να αναδείξουμε λύσεις οι οποίες θα συμβάλουν στη διευκόλυνση κάθε φοιτήτριας/τή, πραγματοποιώντας συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς και καταθέτοντας προτάσεις, όπως αύξηση του συντελεστή δόμησης και κατ’ επέκταση του ορίου ορόφων για την ανέγερση πολυκατοικιών στη περιοχή της Αγλαντζιάς. Ακόμη, προτείνουμε διαφάνεια φορολογικών κινήτρων σε ιδιώτες με σκοπό την ανέγερση φοιτητικών εστιών έτσι ώστε να παραχωρηθούν τα διαμερίσματα σε φοιτητές με χαμηλότερο ενοίκιο και συνεργασία Πανεπιστημίων και ΚΟΑΓ με σκοπό τη δημιουργία χώρων διαμονής για φοιτητές. Ο ΚΟΑΓ να αναπτύξει κρατική γη και να δημιουργήσει χώρους διαμονής όπου αποκλειστικοί χρήστες θα πρέπει να είναι οι φοιτητές.

Με κάθε δυνατό μέτρο, επιλέγουμε να τηρούμε την κατεύθυνση επικοινωνίας μας με τους αρμόδιους φορείς και ανάδειξης ρεαλιστικών λύσεων, για περιορισμό των οικονομικών και όχι μόνο, προβλημάτων των φοιτητριών/τών του Πανεπιστημίου μας.

Κατά τις επερχόμενες φοιτητικές εκλογές, η ψήφος της/του κάθε φοιτήτριας/τή είναι αυτή η οποία θα αναδείξει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΠΑΝ, η οποία αποτελεί το οργανωμένο σύνολο των φοιτητριών/τών του Πανεπιστημίου μας και μέλη της είμαστε όλοι με την εγγραφή μας. Τα μέλη του ΔΣ της ΦΕΠΑΝ, τα οποία καλείστε να αναδείξετε την Πέμπτη, 28 Μαρτίου, εκπροσωπούν τις/τους φοιτήτριες/τές στη  Σύγκλητο, σε συγκλητικές και  μη-συγκλητικές επιτροπές. Αναντίρρητα, το βάρος της ευθύνης που διακατέχει τις/τους εκπροσώπους είναι αμέριστο και για τον λόγο αυτό η ΦΠΚ Πρωτοπορία αποτελεί η πρώτη δύναμη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Για οτιδήποτε αφορά το Πανεπιστήμιο, την κοινωνία και το μέλλον μας δεν υπάρχουν διλήμματα και κενές υποσχέσεις. Οι πρωτοποριακές μας προτάσεις, αποτελώντας έμπνευση για συζήτηση, αναθεώρηση και υλοποίηση, είναι αυτές τις οποίες καταθέτουμε ενώπιον των φοιτητριών/τών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως ανάδειξη της δικιάς τους φωνής. Καλούμε, λοιπόν όλες και όλους να προσέλθουν στην κάλπη, 28 Μαρτίου, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και για να αναδείξουν τη Φοιτητική Παράταξη Κύπριων Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου ξανά ως την παράταξη, που επιθυμούν να τις/τους εκπροσωπεί.

Μάριος Ασσαέλωφ

Προέδρος ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου