Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ΣΥΟΠ

Το  Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει την πρόθεσή του να προσλάβει Οπλίτες με Σύμβαση στην Εθνική Φρουρά, για πλήρωση των κενών ή κενούμενων θέσεων από το σύνολο των θέσεων ΣΥΟΠ και προσκαλεί άτομα που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, ως καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη, να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΜ, οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Κυβερνητικής Πύλης (www.gov.cy), από την Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 μέχρι και την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, απορίες, υποβοήθηση στη συμπλήρωση της αίτησης ή και για τις περιπτώσεις σφάλματος ή αδυναμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευτούν τις πιο κάτω οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για αίτηση πρόσληψης ΣΥΟΠ ή να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Στρατευσίμων και Πολιτών του Υπουργείου Άμυνας καθημερινά από τις 08:00 μέχρι τις 15:00, τις εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 1430 η στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] .

Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και ταυτοποιημένος χρήστης στην Κυβερνητική Πύλης https://www.gov.cy/gr/. Η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο Gov.cy ή με φυσική παρουσία σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητας.

Με το πέρας της υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι/ες, θα υποβληθούν σε Αθλητική Δοκιμασία για διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης και σε Στρατιωτική Δοκιμασία για να διαπιστωθεί η μαχητική τους ικανότητα. Οι εν λόγω Δοκιμασίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του μήνα Σεπτεμβρίου και οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μηνύματος SMS.

Σημειώνεται ότι, στους υποψήφιους που είναι εθνοφρουροί αλλά δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει την υποχρέωση θητείας στους στη Δύναμη και εξασφάλισαν κατάλληλη σειρά επιτυχίας από τον προηγούμενο Τελικό Πίνακα που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28.04.2023, ο οποίος βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, θα τους προσφερθεί πρόσληψη όταν εκπληρώσουν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ως οι πρόνοιες του άρθρου (6)(3) των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2022. Η προσφορά εργοδότησης τους δηλαδή θα ισχύει νοουμένου ότι θα έχουν εκπληρώσει κανονικά τη στρατιωτική τους θητεία, σημειώνεται στην ανακοίνωση.