Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ΣΥΟΠ

Η Παγκύπρια Συντεχνία «Ισότητα» ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγείροντας ζήτημα ενδεχόμενης παράβασης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου και ζητά από την Επιτροπή να διερευνήσει εάν με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται ο σκοπός και το πνεύμα της Οδηγίας και εάν οι σχετικές πρόνοιες του Κυπριακού Νόμου συνάδουν με αυτή.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, στην επιστολή επισημαίνει ότι ο εναρμονιστικός Κυπριακός Νόμος 98(Ι)/2003 προβλέπει πρόσθετες εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του σε σχέση με την Οδηγία, εξαιρώντας τους Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς και Συμβασιούχους Οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων.

Στην επιστολή που δημοσιοποίησε παρατηρεί ότι «η εν λόγω επιπρόσθετη εξαίρεση φαίνεται να αντιβαίνει τον σκοπό και το πνεύμα της Οδηγίας