Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ενε

Πρώτη και άμεση λύση για μείωση του κόστους ενέργειας είναι η οικονομία, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου κληθείς από τον Αντέννα να σχολιάσει τη νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και τη νέα αύξηση στο κόστος παραγωγής ενέργειας.

Γιώργος Παπαναστασίου- Υπουργός Ενέργειας

Να εκμεταλλευθούν τα σχέδια του Υπουργείου Ενέργειας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Να χρησιμοποιήσει τα σχέδια για σκοπούς μόνωσης και να περιοριστεί η απώλεια ενέργειας και είναι θέμα να λειτουργούμε και εμείς μέσα στα πλαίσια να κάνουμε με φειδώ την χρήση της ενέργειας.

Ουσιαστική μείωση στους οικιακούς και εμπορικούς λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος θα επέλθει μόνο με την έλευση φυσικού αερίου, πρόσθεσε ο Υπουργός Ενέργειας.

 Γιώργος Παπαναστασίου- Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας

Ο σκοπός μας είναι να φέρουμε φθηνή ενέργεια όχι για να καταναλώνουν τα νοικοκυριά περισσότερο για τη βιομηχανία για να παράγουν προϊόντα για να είναι ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά

Η εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, η επαναεριοποιήση σε πλωτή μονάδα και η χρήση του στην ηλεκτροπαραγωγή αν και θα συνδράμει στην μείωση του κόστους, εξαιτίας των υψηλών τιμών του υγροποιημένου φυσικού αερίου, αρχικά  θα έχει θετικό αντίκτυπο μόνο στην μείωση των εκπομπών ρύπων, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρείται αμελητέα.

Γιώργος Παπαναστασίου- Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας

Γι’ αυτό και σπρώχνουμε να τελειώσει αυτή η μονάδα στο Βασιλικό και μετά αφού δουλέψει για κάποια χρόνια να μειωθούν οι ρύποι πιθανόν να μειωθεί και το κόστος ηλεκτροπαραγωγής αλλά και να εξελίσσονται οι υποδομές για εισαχθεί στην Κύπρο σε αέρια μορφή φυσικό αέριο.

Ο Υπουργός Ενέργειας επανέλαβε ότι εκ των κορυφαίων προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, είναι η παραχώρηση ουσιαστικών κινήτρων σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς για να επενδύσουν στην πράσινη ενέργεια, καθώς και σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης.