Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ητρ

Να προχωρήσουν με την ταχεία ολοκλήρωση των νομοθεσιών για την Ένωση Κεφαλαιογορών κάλεσαν οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, στα συμπεράσματα που εξέδωσαν μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Παρασκευή, στις Βρυξέλλες.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, η στρατηγική για την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών θα συζητηθεί εκ νέου στο ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Απρίλη, το οποίο θα προετοιμάσουν στο μεσοδιάστημα οι πρέσβεις των κρατών μελών σε επίπεδο COREPER.

Στα συμπεράσματα σημειώνεται πως οι «ανοιχτές, λειτουργικές και ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές είναι κρίσιμης σημασίας στην προώθηση της Κοινής Αγοράς» και τη βελτίωση της χρηματοδότησης για αναπτυσσόμενες εταιρίες, μεταξύ άλλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και καλύτερων ευκαιριών αποταμίευσης για τους πολίτες της ΕΕ.

Προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της Ένωσης Κεφαλαιογορών, αναφέρεται στα συμπεράσματα, οι ηγέτες καλούν κράτη μέλη και Κοινοβούλιο να ολοκληρώσουν τις νομοθετικές εργασίες στη βάση του σχετικού σχεδίου δράσης από το 2020, καθώς και τα κράτη μέλη και τους θεσμούς να προχωρήσουν με τα μέτρα που έχουν καταγραφεί στο σχέδιο δράσης.

Καλούν επίσης το Eurogroup να συνεχίσει να παρακολουθεί την απόδοση και την εξέλιξη των κεφαλαιογορών της Ευρωπης και την πρόοδο στην εφαμρογή των πιο πάνω μέτρων.

Όσον αφορά ευρύτερα την κατάσταση της οικονομίας, στα συμπεράσματα προστίθεται οτι οι ηγέτες συζήτησαν τη χρηματοοικονομική κατάσταση, καθώς «η οικονομική δραστηριότητα είναι υποτονική βραχυπρόθεσμα», αλλά «με τον πληθωρισμό σε καθοδική πορεία στηρίζοντας τα πραγματικά εισοδήματα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για σταδιακή ανάκαμψη στο μέλλον».

«Ο συνεχιζόμενος στενός συντονισμός των οικονομικών μας πολιτικών θα είναι καθοριστικός για τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή της συνολικής μεταρρύθμισης του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ» προστίθεται.

Στα συμπεράσματα χαιρετίζεται τέλος η πρόοδος που έχει κάνει η Βουλγαρία στον δρόμο προς την υιοθέτηση του ευρώ.