Τηλεόραση Ραδιόφωνο
οδόφραγμα Αγίου Δομετίου

Με πνεύμα κατανόησης τοποθετείται το ΚΕΒΕ σε ό,τι αφορά το θέμα διεύρυνσης του καταλόγου προϊόντων που εμπίπτουν στον κανονισμό της Πράσινης Γραμμής ζητώντας ωστόσο από την Κυβέρνηση να επεξεργαστεί αντισταθμιστικά μέτρα σε ό,τι αφορά τον αθέμιτο ανταγωνισμό στον οποίο υπόκεινται ε/κ προϊόντα. Σημειώνει μάλιστα πως έχει ήδη επεξεργαστεί Σχέδιο αντισταθμιστικών μέτρων, δηλώνοντας ετοιμότητα να το συζητήσει με την Κυβέρνηση.

Σε ανακοίνωση του για το θέμα το ΚΕΒΕ υπενθυμίζει ότι ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής είναι Κανονισμός της ΕΕ ο οποίος εγκρίθηκε από την ίδια πριν από την ένταξη της Κύπρου την 1η Μαΐου 2004 και αποτελεί θεσμική υποχρέωση της ΚΔ, υποδεικνύοντας ότι «από την πρώτη μέρα της εφαρμογής του Κανονισμού το 2004, το ΚΕΒΕ συνεργάστηκε με όλες τις κυπριακές Κυβερνήσεις (από τον Τάσο Παπαδόπουλο μέχρι το Νίκο Χριστοδουλίδη) μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες ή κομματικές αντιπαραθέσεις, για την σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή του ούτως ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις».

Το ΚΕΒΕ επισημαίνει πως «συμφωνεί με τη θέση της ΕΕ και όλου του διεθνούς παράγοντα ότι η οικονομική συνεργασία μεταξύ των δυο κοινοτήτων ενισχύει το κλίμα συνεργασίας μεταξύ τους και συμβάλει θετικά στις προσπάθειες συνολικής επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, που είναι ο κυρίαρχος στόχος της πλευράς μας», τονίζει ωστόσο την ίδια στιγμή ότι για την επίτευξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των δυο κοινοτήτων «η προσπάθεια πρέπει να είναι αμφίδρομη», κάτι που, όπως σημειώνει, «δεν ισχύει σήμερα στον επιθυμητό βαθμό αφού οι πωλήσεις τ/κ προϊόντων είναι περίπου δεκαπενταπλάσιες από αυτές που γίνονται προς τις κατεχόμενες περιοχές από επιχειρήσεις που βρίσκονται στις περιοχές υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Το ΚΕΒΕ υπενθυμίζει επίσης ότι η ΕΕ μέσω του Κανονισμού καθορίζει τον τρόπο πώλησης των τ/κ προϊόντων προς τις ελεύθερες περιοχές (λόγω της μη επίλυσης του πολιτικού προβλήματος) ενώ δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τις πωλήσεις ε/κ προϊόντων προς τις μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές.

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ οι λόγοι της μειωμένης πώλησης ε/κ προϊόντων προς τα κατεχόμενα είναι δύο. Ο πρώτος έχει να κάνει με το ότι το καθεστώς των κατεχομένων απαιτεί εκ των προτέρων εξασφάλιση «ειδικής άδειας» από τις τ/κ επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να αγοράσουν προϊόντα από ε/κ επιχειρήσεις με την «άδεια» αυτή να μην χορηγείται πάντα με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιείται σημαντικός όγκος πωλήσεων από ε/κ εταιρείες προς τα κατεχόμενα και ουσιαστικά να υπάρχει απαγόρευση όσον αφορά την πώληση ορισμένων ε/κ προϊόντων (π.χ χυμών) όταν την ίδια στιγμή τα αντίστοιχα τ/κ προϊόντα διακινούνται νόμιμα μέσω του Κανονισμού. Όπως αναφέρει το ΚΕΒΕ παρόλο που δεν υπάρχει νομική υποχρέωση, σίγουρα υπάρχει η «ηθική απαίτηση το εμπόριο να είναι αμφίδρομο σε όλα τα προϊόντα που καλύπτει ο Κανονισμός της πράσινης γραμμής» και η τ/κ κοινότητα θα πρέπει να ανταποκριθεί θετικά και επιπλέον να μην επιβάλλει «δασμούς» στα ε/κ προϊόντα που πωλούνται σε τ/κ επιχειρήσεις.

Ο δεύτερος λόγος, σύμφωνα με το ΚΕΒΕ έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα ε/κ προϊόντα επιβαρύνονται με ΦΠΑ αφού η επικράτεια του νησιού είναι ενιαία και καθώς αυτός ο ΦΠΑ δεν μπορεί να ανακτηθεί, αποτελεί ένα επιπλέον κόστος της τάξης του 19% που καθιστά τα ε/κ προϊόντα μη ανταγωνιστικά.

Επ’ αυτού το ΚΕΒΕ τονίζει πως παρά τις πολύχρονες προσπάθειες του προς την ΕΕ για την εξαίρεση αυτών των προϊόντων από την επιβολή ΦΠΑ, οι αρχές της ΕΕ ήταν και «παραμένουν κάθετα αρνητικές, ισχυριζόμενες πως κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με παραβίαση του καθεστώτος ΦΠΑ που ισχύει στην ΕΕ και θα δημιουργούσε προβλήματα». Θέση του ΚΕΒΕ είναι πως «δεν υπάρχει κατά συνέπεια άλλη διέξοδος από την ανάληψη πρωτοβουλίας από την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία για τη διόρθωση αυτής της αδικίας που στην ουσία ισοδυναμεί με άνισο ανταγωνισμό».

Το ΚΕΒΕ σημειώνει πως αντιλαμβάνεται τους λόγους για τους οποίους  η Κυβέρνηση προχώρησε στην διεύρυνση του καταλόγου των προϊόντων που θα διακινούνται βάσει του Κανονισμού. Μάλιστα επικροτεί το γεγονός ότι έγινε πολύ προσεγμένη επιλογή αυτών των προϊόντων σε σχέση με ένα πιο διευρυμένο κατάλογο που είχε αρχικά προταθεί, ώστε να μην επηρεάζεται η βιωσιμότητα μεγάλου αριθμού ε/κ επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή το ΚΕΒΕ καλεί την Κυβέρνηση «να εκπονήσει Σχέδιο για αντιστάθμιση των πιο πάνω στρεβλώσεων όσον αφορά τις πωλήσεις προϊόντων από τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τα κατεχόμενα, οι οποίες συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των ε/κ προϊόντων».

Το ΚΕΒΕ σημειώνει πως ως ο επίσημος σύμβουλος του κράτους για θέματα οικονομίας και επιχειρηματικότητας, βάσει του νόμου για την ίδρυση και λειτουργία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, έχει ήδη επεξεργαστεί ένα τέτοιο Σχέδιο για το οποίο δηλώνει ετοιμότητα να συζητήσει με την Κυβέρνηση.

Με αυτό τον τρόπο, όπως υποδεικνύεται, «θα εξαλειφθεί μια κατάφωρη αδικία και θα έχουμε μια πραγματικά αμφίδρομη επωφελή οικονομική συνεργασία που θα συμβάλει ουσιαστικά στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και θα βοηθήσει στις προσπάθειες επίλυσης του πολιτικού προβλήματος».

Το ΚΕΒΕ τονίζει τέλος για ακόμη μια φορά ότι τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ ε/κ και τ/κ κοινότητας, νοουμένου πάντοτε ότι αυτή διεξάγεται επί ίσοις όροις.