Τηλεόραση Ραδιόφωνο
CEOS AI
  • Το 65% των ερωτηθέντων βλέπουν την τεχνητή νοημοσύνη ως δυνατό εργαλείο για την προώθηση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας – ωστόσο ανησυχούν και για τις απρόβλεπτες συνέπειες
  • Το 88% ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στην κατανομή κεφαλαίων, ενώ σχεδόν οι μισοί σχεδιάζουν σημαντικές επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης την επόμενη χρονιά
  • Οι Συγχωνεύσεις & Εξαγορές αναμένεται θα ανακάμψουν το 2024 – Το 71% των CEOs χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν στρατηγικές συμφωνίες

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι παγκοσμίως στρέφονται στις ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, παραμένουν όμως επιφυλακτικοί σε σχέση με άγνωστες και απρόβλεπτες συνέπειες, σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας της ΕΥ, CEO Outlook Pulse. Σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) των CEOs συμφωνούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα δυνατό εργαλείο. Ωστόσο, το ίδιο σχεδόν ποσοστό αναφέρει ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά για την αντιμετώπιση κοινωνικών και ηθικών κινδύνων καθώς και κινδύνων για την ασφάλεια – όπως κυβερνοεπιθέσεις, παραπληροφόρηση και παραποίηση προσωπικών χαρακτηριστικών.

Η έρευνα, η οποία καταγράφει τις απόψεις 1.200 CEOs παγκοσμίως σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, την κατανομή κεφαλαίων, τις επενδύσεις, τη βιωσιμότητα και τις στρατηγικές μετασχηματισμού, διαπίστωσε ότι το 66% των CEOs πιστεύουν ότι η απώλεια θέσεων εργασίας που θα προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη θα αντισταθμιστεί από νέους ρόλους και ευκαιρίες σταδιοδρομίας που δημιουργεί η τεχνολογία αυτή.

Ωστόσο, ενώ οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ενστερνίζονται τα πιθανά οφέλη που μπορεί να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, έχουν επίγνωση των κινδύνων της αναδυόμενης τεχνολογίας. Τα δύο τρίτα (67%) των CEOs δήλωσαν ότι η επιχειρηματική κοινότητα πρέπει να επικεντρωθεί στις ηθικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ σχεδόν το ίδιο ποσοστό (64%) δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις δεν κάνουν αρκετά για να διαχειριστούν τις απρόβλεπτες συνέπειες της τεχνολογίας αυτής.

Παρά τις ανησυχίες, οι CEO προσαρμόζουν τις επενδυτικές τους στρατηγικές για να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στις επιχειρήσεις τους. Η μεγάλη πλειοψηφία των CEOs (88%) ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στην κατανομή κεφαλαίων, εκ των οποίων 43% επενδύουν ενεργά στην τεχνολογία, ενώ από τους υπόλοιπους 45% δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε σημαντικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη τους επόμενους 12 μήνες.

Παραμένει η οικονομική αστάθεια. Οι πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης σε σημείο καμπής

Παρά τη συνεχιζόμενη μακροοικονομική αστάθεια, οι διευθύνοντες σύμβουλοι είναι συγκρατημένα πιο αισιόδοξοι σε σχέση με τις αρχές του 2023 ως προς τις προοπτικές αποφυγής μιας παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Ποσοστό μόνο 33% αναμένει μια σοβαρή προσωρινή ή επίμονη ύφεση, σε σύγκριση με 50% τον Ιανουάριο. Ωστόσο, οι CEOs παραμένουν διχασμένοι, με το 47% να δηλώνουν πιο αισιόδοξοι και το 36% λιγότερο αισιόδοξοι ως προς τις προοπτικές για την οικονομική απόδοση της εταιρείας τους σε σχέση με τις αρχές του χρόνου.

Η σκληρή πραγματικότητα του σημερινού περιβάλλοντος χαμηλής ανάπτυξης, υψηλού πληθωρισμού και αυξανόμενων επιτοκίων έχει αναγκάσει πολλούς Διευθύνοντες Συμβούλους να επικεντρωθούν περισσότερο στις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, ιδιαίτερα σε βάρος των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Σήμερα, μόλις το 38% των CEOs δήλωσαν ότι δίνουν προτεραιότητα σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης όταν λάμβαναν αποφάσεις για την κατανομή κεφαλαίων. Αντίθετα, σύμφωνα με το CEO Outlook του Ιανουαρίου 2022, το 83% των CEOs είχαν δηλώσει ότι τα θέματα βιωσιμότητας και ESG θα αποτελούσαν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα.

CEOS AI

Ανάκαμψη στις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές το 2024

Η σύναψη συμφωνιών παραμένει προτεραιότητα για τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Σχεδόν το σύνολο (98%) δηλώνει ότι θα επιδιώξει ενεργά μια στρατηγική συμφωνία τους επόμενους 12 μήνες (από 89% τον Ιανουάριο του 2023), με το 59% να κυνηγά ενεργά συγχωνεύσεις και εξαγορές, το 47% να μελετά εκποιήσεις και το 63% να προτίθεται να συνάψει στρατηγικές συμμαχίες ή κοινοπραξίες. Η διάθεση για εξαγορές πλησιάζει σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, ωστόσο τα εμπόδια για την πραγματοποίηση συμφωνιών στην τρέχουσα αγορά, όπως η αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου και το υψηλότερο κόστος κεφαλαίου πιθανότατα θα δυσχεράνουν πολλά από αυτά τα σχέδια.

Η βελτίωση των τεχνολογικών δυνατοτήτων και της καινοτομίας είναι σήμερα ο κύριος μοχλός για διενέργεια συγχωνεύσεων και εξαγορών, με το 16% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι αυτό αποτελεί πρωταρχικό επενδυτικό στόχο. Επιπλέον, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στις στρατηγικές συγχωνεύσεων και εξαγορών – αξιοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες κατά την αναζήτηση και ολοκλήρωση των συμφωνιών τους. Ποσοστό 70% ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία συναλλαγών, είτε σε σημαντικό βαθμό είτε μέσω πιλοτικών προγραμμάτων. Μόνο μια μικρή μειοψηφία (5%) δεν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη – και κινδυνεύει να ξεπεραστεί από τον ανταγωνισμό.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Στέλιος Δημητρίου, Συνέταιρος και Επικεφαλής Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι βλέπουν καθαρά τα τεράστια πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης και τις δυνατότητές της να αυξήσει την παραγωγικότητα και το μελλοντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεών τους, καθώς και το θετικό αντίκτυπο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ως εκ τούτου  επενδύουν συστηματικά σε αυτή την τεχνολογία. Ωστόσο, αναγνωρίζουν επίσης τις ανησυχίες της κοινωνίας για τις απρόβλεπτες συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης. Αντιλαμβάνονται επίσης  τον ρόλο που θα κληθούν να διαδραματίσουν οι επικεφαλής των επιχειρήσεων προς αντιμετώπιση αυτών των φόβων. Σε μια εποχή όπου το αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον οδηγεί τις εταιρείες να επικεντρωθούν σε βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, οι CEOs οφείλουν να διατηρήσουν την προσοχή τους στη βιωσιμότητα και να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες της κοινωνίας σχετικά με ηθικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου με τον οποίο η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να επηρεάσει βασικούς τομείς της ζωής μας, όπως τα προσωπικά δεδομένα».