Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Τράπεζα Κύπρου

Δυναμικά, με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, εισήλθε στο 2024 η Τράπεζα Κύπρου.

Σύμφωνα με τα αποτέλεσμα του πρώτου τριμήνου που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου, κατέγραψε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €133 εκατομμυρίων, αυξημένα κατά 40% σε ετήσια βάση.

«Μέσα στο πρώτο τρίμηνο λάβαμε έγκριση για διανομή μερίσματος ύψους €137 εκατ. είμαστε η πρώτη τράπεζα σε Κύπρος και Ελλαδα που έλαβε έγκριση αποτελείται από μέρισμα σε μετρητά ύψους €112 εκατ. και την πρώτη επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους μέχρι €25 εκατ.», επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου.

Ο νέος δανεισμός, το πρώτο τρίμηνο του 2024, έφτασε τα 676 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 46% σε τριμηνιαία βάση και 8% σε ετήσια βάση. 

Καταγράφηκε επίσης μείωση 5% στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και κατά 3% σε τριμηνιαία βάση στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Υπήρξε, επίσης, αύξηση των καταθέσεων κατά 2% σε ετήσια βάση.

«Ήταν πολύ καλό το πρώτο τρίμηνο, συνεχίζεται η ισχυρή κερδοφορία της Τράπεζας  αλλά παρόλα αυτά παραμένουμε σοβαροί πειθαρχημένοι και στην διαχείριση κόστους και στην διαχείριση ποιότητας χαρτοφυλακίου», επισήμανε ο κ. Νικολάου.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου της Τράπεζας Κύπρου, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Πλήγμα η φορολόγηση κερδών

Η Κύπρος θα πρέπει να αποφύγει πάση θυσία τυχόν επιπρόσθετη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών, σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, σχολιάζοντας σχετική πρόταση νόμου που ετοιμάζει το ΑΚΕΛ.

«Είναι πιο σημαντικό να αντληθούν επιπρόσθετα €50 εκατ. από το τραπεζικό σύστημα για να πλήξουν την αξιοπιστία της χώρας; τα τραπεζικά ιδρύματα πληρώνουν τέλος επί των καταθέσεων που ανέρχεται συνολικά σε €75 εκατ. ετησίως. Η Τράπεζα Κύπρου πληρώνει διάφορους φόρους ετησίως γύρω στα €144 εκατ.», σημείωσε ο κ. Νικολάου.

Δεν μπορείς να προωθείς πολιτικές προσέλκυσης επενδύσεων και να εφαρμόζεις πολιτικές οι οποίες στην ουσία φορολογούν τους επενδυτές, κατέληξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου.