Τηλεόραση Ραδιόφωνο
κεδιπες

Ρεκόρ ταμειακών εισροών (€439 εκατ.) από την έναρξη της λειτουργίας της τον Σεπτέμβριο του 2018 κατάγραψε η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), η οποία κατέβαλε στο κράτος €310 εκατ, που αποτελεί την μεγαλύτερη ετήσια αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας σε μετρητά από την αρχή της λειτουργία της.

Ωστόσο, σε συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διαχείρισης, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρος Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι «οι συνεχόμενες αναστολές εκποιήσεων, όπως είχαμε προειδοποιήσει αρκετές φορές και στο παρελθόν, έχουν πλέον αρχίσει να μας επηρεάζουν με αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις λύσεις και ταμειακές εισροές από το πρώτο τρίμηνο του 2023».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαδόπουλος χαιρέτισε την απόφαση της Βουλής για μη επέκταση της αναβολής των εκποιήσεων και εξέφρασε την ελπίδα όπως «επιλυθεί το πρόβλημα των συνεχών καθολικών αναστολών των εκποιήσεων με μία ολοκληρωμένη τελική και πάνω από όλα λειτουργική λύση και να αφεθεί το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων και των εκποιήσεων, να λειτουργήσει κανονικά ούτως ώστε να μπορέσουμε να χειριστούμε αποτελεσματικά τους μην συνεργάσιμους χρεώστες και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές που αποτελούν ένα σημαντικό βήμα του χαρτοφυλακίου μας».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, οι σωρευτικές λύσεις αναδιάρθρωσης που έχουν συμφωνηθεί ανέρχονται στο €1,3 δισ, ενώ η συνολική αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας σε μετρητά από την αρχή της λειτουργίας της κρατικής εταιρείας ανήλθε σε €880 εκατ. που αντιστοιχεί στο 25% της βοήθειας που κατέλαβε το κράτος για διευκόλυνση της συναλλαγής πώλησης του εξυπηρετούμενου μέρους της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελληνική Τράπεζα.

Επίσης, θα μεταφερθούν προς την κυβέρνηση ακίνητα συνολικής αξίας €140 εκατ.

Με βάση τα αποτελέσματα, το τέταρτο τρίμηνο του 2022, οι ταμειακές εισροές ανήλθαν στα €114,1 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 22,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και διατηρήθηκαν στα ίδια ψηλά επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Οι σωρευτικές εισροές από την αρχή της λειτουργίας της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το τέλος του 2022 διαμορφώθηκαν σε €1,66 δισ, παρουσιάζοντας αύξηση €439 εκατ. σε σύγκριση με το τέλος του 2021, ενώ η απομόχλευση περιουσιακών στοιχείων διαμορφώθηκε στα €2,67 δισ.

Παράλληλα, οι πωλήσεις ακινήτων ανήλθαν στα €582 εκατ.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΔΙΠΕΣ στο τέλος του 2022 υποχώρησαν στα €5,557 δισ. (εξαιρουμένων των τόκων δανείων που δεν έχουν ανακτηθεί ή διαγραφή), με την συνολική απομόχλευση από την αρχή της λειτουργίας να διαμορφώνεται στο 32%.

Εξάλλου, οι συνολικές δαπάνες της ΚΕΔΙΠΕΣ ανήλθαν σε €476 εκατ., εκ των οποίων το 34% αφορά σε άλλες δαπάνες, το 31,1% στις δαπάνες του διαχειριστή (Altamira), 15% σε δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προς μη κρατικές υπηρεσίες, το 11% σε φόρο προστιθέμενης αξίας και 8,1% σε δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προς κρατικές υπηρεσίες. Οι συνολικές δαπάνες του προσωπικού ανήλθαν σε €76,8 εκατ. μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Ο Οικονομικός Διευθυντής της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρος Παπαλαμπριανού, είπε πως πλέον οι προκλήσεις της ΚΕΔΙΠΕΣ αφορούν καθαρά στο λειτουργικό σκέλος και αναφέρθηκε ειδικότερα σε ζητήματα, όπως τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο των εκποιήσεων, τη διαχείριση του σχεδίου ενοίκιο έναντι δόσης και την αβεβαιότητα στο οικονομικό περιβάλλον λόγω του πληθωρισμού και την αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ ανακοίνωσε επίσης την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με την ΕΤΥΚ, της πρώτης συμφωνίας μετά το 2011 δηλαδή επί καιρό της ΣΚΤ.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε οι πρόνοιες της συμφωνίας θα εφαρμοστούν σε όλο το προσωπικό της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε πως η συμφωνία θα επιφέρει δυνητική αύξηση 2% στο κόστος προσωπικού, που προκύπτουν από την αναγνώριση πτυχίων και το θέμα της εισφοράς στο ταμείο υγείας της ΕΤΥΚ.