Τηλεόραση Ραδιόφωνο
σκονη

Ψηλές συγκεντρώσεις σκόνης παρατηρούνται την Τετάρτη στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τις μετρήσεις των επίγειων Σταθμών του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας οι τελευταίες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης σκόνης που μετρήθηκαν στις 08:00 ήταν στη Λευκωσία 100,8 μg/m3,  στη Λεμεσό 75,5 μg/m3, στη Λάρνακα 87,2 μg/m3, στο Παραλίμνι 70,4 μg/m3, στην Πάφο 67,6 μg/m3 , στο Ζύγι 47,8 μg/m3 και στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου 30,8 μg/m3.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η οριακή τιμή αναφέρεται στη μέση ημερήσια τιμή και δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή των 50 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο).

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρει ότι επειδή η σκόνη περιέχει μικρού μεγέθους εισπνεύσιμα σωματίδια, που πιθανόν να έχουν αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) προτρέπονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο.

Εξάλλου, συστήνει στους εργοδότες, με βάση τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Προστασία των Προσώπων στην Εργασία κατά τη Διάρκεια Επεισοδίων Σκόνης) Διατάγματος του 2022 (Κ.Δ.Π. 410/2022), να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα (οργανωτικά ή και τεχνικά), αφού εκτιμήσουν τους κινδύνους για τους εργοδοτούμενούς τους που βρίσκονται σε ανοικτούς χώρους.

Οι δε εργαζόμενοι σε τέτοιους χώρους συστήνεται όπως χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα προσωπικής προστασίας.

Σημειώνεται ότι «σκόνη» σημαίνει εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10).