Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Σε 21 χιλιάδες τόνους αποβλήτων την ημέρα παγκόσμια, οδήγησαν το 2020 οι μάσκες που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως για την προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού.

Σε στοιχεία που δημοσίευσε η Παγκόσμια Τράπεζα, σε σχέση με την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναφέρεται ότι η πανδημία οδήγησε σε μία απροσδόκητη αύξηση αποβλήτων.

Για να αντιμετωπίσουν τα lockdowns, τα νοικοκυριά συγκέντρωναν φαγητό και φθαρτά, τα οποία οδήγησαν σε αυξημένα απόβλητα τροφίμων.

Επιπλέον, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, η χρήση προϊόντων μίας χρήσης, όπως οι μάσκες και άλλος προστατευτικός εξοπλισμός, αυξήθηκε ραγδαία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2020 παράγονταν παγκόσμια 7 δισ. μάσκες σε καθημερινή βάση. Αυτό οδήγησε σε 21.000 τόνους αποβλήτων την ημέρα μόνο από τις μάσκες!

Καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των ασθενών στα νοσοκομεία, τα ιατρικά απόβλητα επίσης αυξήθηκαν ραγδαία. Συνολικά, 24.000 τόνοι ιατρικών αποβλήτων παράγονταν καθημερινά το 2020.

Επιπλέον, περισσότερα απόβλητα δημιουργήθηκαν από την αύξηση των παραδόσεων τροφίμων που βασίζονταν σε πλαστικές συσκευασίες και τη χρήση καθαριστικών, συμπεριλαμβανομένων απολυμαντικών σε πλαστικά δοχεία. Τα πλαστικά απόβλητα σημείωσαν πολύ μεγάλη αύξηση, εξαιτίας της κατανάλωση προϊόντων μιας χρήσης. Περίπου 1,6 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων παράγονταν καθημερινά το 2020.