Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας  (ΟΑΥ) πρέπει να προβεί στην υποβολή όρων και προϋποθέσεων στα συμβεβλημένα με αυτο ιδιωτικά νοσηλευτήρια, για την άρση της διάκρισης και της άνισης μεταχείρισης που βιώνουν τα άτομα με αναπηρίες ένεκα της ανεπαρκούς πρόσβασής τους σε υπηρεσίες και παρόχους υγείας που προσφέρονται μέσω του ΓεΣΥ, αναφέρει σε έκθεσή της η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη.

Οπως αναφέρεται στην έκθεση, η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο της αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις υπηρεσίες και στους παρόχους υγείας που προσφέρονται μέσω του ΓεΣΥ.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι ο  ΟΑΥ "δεν έχει διακριτική ευχέρεια, αλλά υποχρέωση να επιβάλει όρους στους παρόχους υγείας για προσβασιμότητα των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων στα ΑμεΑ με βάσει τις διεθνείς υποχρεώσεις του κράτους (Σύμβαση του ΟΗΕ) αλλά και την εθνική νομοθεσία, που δεσμεύουν τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα".

Σημειώνει ότι σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο, όλοι οι παροχείς υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, λόγω, μεταξύ άλλων, αναπηρίας.

Η έκθεση σημειώνει ότι για την άρση της διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες, ενδείκνυται όπως γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες για την διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασής τους στις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στα πλαίσια του ΓεΣΥ αφενός με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε προσβάσιμους χώρους και εγκαταστάσεις, και αφετέρου, δε, με την ύπαρξη του αναγκαίου εξοπλισμού για να είναι προσβάσιμες από τα άτομα με αναπηρία με τρόπο που να διασφαλίζει την εγγενή τους αξιοπρέπεια.

"Ως εκ τούτου, θα πρέπει ο ΟΑΥ σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες,να προβεί στην υποβολή όρων και προϋποθέσεων στα συμβεβλημένα με αυτο ιδιωτικά νοσηλευτήρια, για την άρση της διάκρισης και της άνισης μεταχείρισης που βιώνουν τα άτομα με αναπηρίες ένεκα της ανεπαρκούς πρόσβασής τους σε υπηρεσίες και παρόχους υγείας που προσφέρονται μέσω του ΓεΣΥ". 

Αναφέρει ακόμη ότι ενόψει της συντελούμενης διάκρισης εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες κα, βάσει του άρθρου 21(1) (α) του περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμου, αποφάσισε όπως υποβάλει σχετική  σύσταση στον ΟΑΥ για να τροχιοδρομήσει τις αναγκαίες ενέργειες ούτως ώστε να είναι σε θέση τα άτομα με αναπηρίες να απολαμβάνουν χωρίς διάκριση και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του ΓεΣΥ, όπως και οι υπόλοιποι συνάνθρωποί τους. 

"Επειδή δυνάμει του άρθρου 22 (1) του περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμου, ο Επίτροπος υποβάλλει σύσταση κατόπιν διαβουλεύσεων με τα εμπλεκόμενα μέρη, κοινοποιώ με την παρούσα Έκθεση, πρόσκληση για διαβουλεύσεις" προσθέτει.

Η Έκθεση υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας και στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ως τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς σε σχέση με την υλοποίηση των πιο πάνω εισηγήσεων και κοινοποιείται, για ενημέρωση και για τη συμμετοχή τους στις επικείμενες διαβουλεύσεις, στον Επίτροπο Εποπτείας ΓεΣΥ [ως τον καθ’ ύλην αρμόδιο σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 89(Ι)/2001] και στους Προέδρους της ΚΥ.Σ.Ο.Α. και της Ο.ΠΑ.Κ, καταλήγει η έκθεση.