Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Γιάννης Καρούσος Αναστασία Ανθούση

Την δωρεάν παραχώρηση ενός ειδικά εξοπλισμένου λεωφορείου για τις ανάγκες του Κέντρου Ενηλίκων ΑμΕΑ «Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής» στη Λάρνακα, ανακοίνωσαν ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος και η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση σε επιτόπια επίσκεψη τους ενόψει εορτών.

 Όπως δήλωσε ο Γιάννης Καρούσος, «το λεωφορείο θα συμπεριληφθεί μέσα στις επόμενες προσφορές που θα κάνει η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία για λεωφορεία που αγοράζονται. Το λεωφορείο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Ιασόνειου και θα είναι πλήρως εξοπλισμένο με τις προδιαγραφές για άτομα με αναπηρία και γενικά ό,τι χρειάζεται ένα λεωφορείο που χρησιμοποιείται γι’ αυτούς τους σκοπούς, ενώ θα είναι χαμηλών ρύπων».

Στόχος, όπως είπαν, να επιλέγεται κάθε χρόνο κάποιο Ίδρυμα, με το οποίο συνεργάζεται το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και να του παραχωρείται δωρεάν ένα λεωφορείο συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών δαπανών και των εξόδων συντήρησης.

Η Αναστασία Ανθούση ανέφερε ότι «το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας συνεργάζεται με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ειδικά στο πεδίο των δράσεων που εμπίπτει στο Υφυπουργείο και θεωρούμε ότι είναι κοινωνικοί εταίροι, γιατί συμπληρωματικά παρέχουν υπηρεσίες του κράτους. Γι’ αυτό μέσα στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων επιδοτούμε αυτά τα προγράμματα».

Ο κ. Καρούσος ανέφερε ακόμη ότι έχει εγκριθεί και σχετική διαδικασία από το Υπουργικό, ώστε να μπορούν και άλλα Ιδρύματα που δεν είναι Κυβερνητικά ή κρατικά, αλλά Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί για την εξασφάλιση ειδικά εξοπλισμένων λεωφορείων.