Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Μακάρειο Νοσοκομείο

Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου (ΠΕΚ) ζητεί από την Πολιτεία όπως ανακαλέσει την απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας όπως τεθούν σε διαθεσιμότητα δύο γιατροί του Μακάρειου, «προστατεύοντας την ομαλή λειτουργία του Μακάρειου Νοσοκομείου και κατ´επέκταση την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας στα παιδιά».

Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει πως με την αδρανοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατρών με πολλά χρόνια αξιόλογης προσφοράς στον τομέα της υγείας των παιδιών και κομβικής σημασίας καθήκοντα, αναπόφευκτα επηρεάζεται η ασφαλής, εύρυθμη και εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών υγείας του Μακάρειου Νοσοκομείου, το οποίο αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς ολόκληρης της παιδιατρικής κοινότητας της Κύπρου.

Η ΠΕΚ σημειώνει ότι «οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι εξυπηρετούν καθημερινά, προγραμματισμένα και εκτάκτως, πολλά παιδιά με ιδιαίτερα σοβαρές παθήσεις που χρήζουν εξειδικευμένης θεραπείας».

Αν αναλογιστούμε δε τις διαχρονικές παθογένειες που παρατηρούνται στα δημόσια νοσηλευτήρια και οι οποίες δεν διασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας, επισημαίνει, το έργο τους αποτιμάται ως ακόμη σημαντικότερο.

Τονίζει ότι η μέχρι σήμερα επιτυχής λειτουργία των κλινικών του Μακάρειου Νοσοκομείου οφείλεται πρωτίστως στη δουλειά και τον ζήλο όλων των γιατρών που τις υπηρετούν, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι συγκεκριμένοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Ο δημόσιος τομέας της υγείας, με τις νευραλγικής σημασίας υπηρεσίες που παρέχει, θεωρούμε, αναφέρει η ΠΕΚ, πως θα πρέπει να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί και κάθε απόφαση που επηρεάζει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του να τυγχάνει της δέουσας στάθμισης των κινδύνων που εγκυμονεί. «Δεν φαίνεται η Επιτροπή να επέδειξε την απαιτούμενη προσοχή στην παράμετρο αυτή», προσθέτει.

«Δεν είναι καθόλου ευδιάκριτο, το πώς εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον με την απόφαση αυτή, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε πως ο ιατρικός φάκελος της υπό εξέταση περίπτωσης, βρίσκεται ήδη στα χέρια των ανακριτικών αρχών. Η δίκαιη διερεύνηση της όποιας υπόθεσης αποτελεί απαίτηση κάθε νομιμόφρονα πολίτη αλλά η συγκεκριμένη απόφαση δεν φαίνεται να τη διασφαλίζει», καταλήγει η ανακοίνωση.