Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Με συγκεκριμένες και στοχευμένες ενέργειες, η Κυπριακή Δημοκρατία πέτυχε την αύξηση του αριθμού των επιστροφών παράτυπων μεταναστών κατά 66% εντός του 2023 σε σύγκριση με το 2022, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ο κ. Ιωάννου μιλούσε ενώπιον των ομολόγων του Ευρωπαίων Υπουργών, στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνόδου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση που διοργάνωσε η Βελγική Προεδρία της ΕΕ, στη Γάνδη, όπου η Κύπρος προσκλήθηκε από τους διοργανωτές να παρουσιάσει τα αποτελεσματικά μέτρα που λαμβάνει σε σχέση με τον τομέα των επιστροφών.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Ιωάννου ανέλυσε την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση των επιστροφών. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι υλοποιήθηκαν διάφορα μέτρα, με εστίαση στη συνεργασία με τον Frontex, την ενημέρωση των μεταναστών για το πρόγραμμα εθελούσιων επιστροφών, την αξιοποίηση του Μηχανισμού Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη μετεγκατάσταση μεταναστών σε άλλα κράτη μέλη και την ενίσχυση του προγράμματος εθελοντικών επιστροφών. Όπως εξήγησε ο κ. Υπουργός, η Κυπριακή Δημοκρατία επικεντρώθηκε στην προώθηση του προγράμματος εθελούσιων επιστροφών, εισάγοντας σε αυτό οικονομικά κίνητρα, ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό.

Τα στοχευμένα μέτρα, υπογράμμισε ο κ. Ιωάννου, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των συνολικών επιστροφών κατά 66%, και των εθελούσιων επιστροφών κατά 25%, σε σύγκριση με το 2022. Εξίσου θετικά αποτελέσματα σε σχέση με τον αυξημένο αριθμό επιστροφών καταγράφηκαν και το πρώτο τετράμηνο του 2024. Πέραν των 1.000 επιστροφών διενεργήθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2024, το οποίο μεταφράζεται σε 42% αύξηση σε σχέση με το 2023. Τα δεδομένα αυτά κατατάσσουν την Κύπρο πρώτη σε αριθμό επιστροφών, κατ’ αναλογία πληθυσμού, ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Συζήτηση για την υλοποίηση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε περαιτέρω ανάλυση και καθορισμό των βημάτων υλοποίησης του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο θα πρέπει να είναι έτοιμο για εφαρμογή τον Ιούνιο του 2026. 

Ειδικότερα, έγινε αναφορά στην ετοιμασία από πλευράς της Επιτροπής του Κοινού Σχεδίου Υλοποίησης του Συμφώνου (ΚΣΥ), επί του οποίου θα βασιστούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο ετοιμασίας των εθνικών τους Σχεδίων, τα οποία θα καταγράφουν την εκτίμηση αναγκών και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των διαφόρων πολιτικών. Τα εν λόγω εθνικά Σχέδια θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς υποβολής αιτημάτων για την απορρόφηση χρηματοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και θα αποτελούν τα εργαλεία κατανομής των διαθέσιμων πόρων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνάντησης έγιναν παρουσιάσεις από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς για θέματα μετανάστευσης και ασύλου, καθώς και για τον τρόπο παροχής υποστήριξης στα κράτη μέλη, μέσα από τις νέες διαδικασίες και τους πυλώνες του Συμφώνου.

Ενδυνάμωση της συνεργασίας με τον Frontex

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Υπουργός Εσωτερικών είχε συνάντηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού Frontex κ. Hans Leijtens, με τον οποίο εξέτασαν τρόπους για περαιτέρω συνεργασία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις επιστροφές. Επίσης, οι κ.κ. Ιωάννου και Leijtens αντάλλαξαν απόψεις για θέματα ενίσχυσης της υποστήριξης του Οργανισμού στην Κύπρο.