Τηλεόραση Ραδιόφωνο
κυπρος ευρωπαικη ενωση

Το προσχέδιο Συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, το οποίο εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, αναπαράγει τις κλασικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λύση του Κυπριακού.

Αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε «μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, εντός του πλαισίου ΟΗΕ, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε και το κεκτημένο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει το διορισμό της Maria Angela Holguin Cuéllar ως προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ για την Κύπρο» και «είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, με όλα τα κατάλληλα μέσα που διαθέτει».
Το προσχέδιο υπογραμμίζει ακόμη ότι «αποδίδει μεγάλη σημασία στην επανέναρξη και την πρόοδο στις συνομιλίες διευθέτησης του Κυπριακού, γεγονός που μπορεί επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία Ε.Ε-Τουρκίας».

Ωστόσο, οι θετικές αυτές αναφορές, δεν συνδέονται με την οικοδόμηση μιας νέας ευρωτουρκικής σχέσης, την οποία στηρίζει το προσχέδιο Συμπερασμάτων, χωρίς να θέτει ως προϋπόθεση τη λύση του Κυπριακού. Αυτό θεωρείται το πλέον αδύναμο σημείο του προσχεδίου, το οποίο παράλληλα ζητά να αρχίσει η εργασία επί του εγγράφου Μπορέλ/Κομισιόν, για τη νέα ευρωτουρκική σχέση, περιλαμβανομένης και της παραχώρησης δώρων προς την Τουρκία σε επτά πυλώνες, χωρίς ουσιαστική σύνδεση με τη λύση του Κυπριακού.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Λευκωσία αναμένεται να επιδιώξει ενίσχυση του προσχεδίου, ώστε να καλύπτει τις θέσεις που προβάλλει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, επιδιώκοντας αφενός η λύση του Κυπριακού να καταστεί προϋπόθεση για την οικοδόμηση μιας νέας ευρωτουρκικής σχέσης και αφετέρου να ικανοποιεί το ζήτημα του διορισμού ευρωπαίου απεσταλμένου, για το οποίο δεν γίνεται καμιά νύξη στο προσχέδιο Συμπερασμάτων.