Τηλεόραση Ραδιόφωνο
τρ

Υπογράφηκε στο Υπουργείο Οικονομικών η συμφωνία που άφορα τη  επιταχυνόμενη ανέλιξη  των χαμηλόμισθων υπάλληλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα  στις συνδυασμένες κλίμακες Α2-5-7 μεταξύ συντεχνιών και Υπουργού Οικονομικών.

Από την συμφωνία, ωστόσο μένουν εκτός οι χαμηλόμισθοι της κλίμακας Α1-Α2-Α5,  οι οποίοι αποτελούσαν και το σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ συντεχνιών και Υπουργείου Οικονομικών.

Σταθμίζοντας τα δεδομένα, οι συντεχνίες αποφάσισαν να προχωρήσουν την συμφωνία, αφήνοντας εκτός την προϋπηρεσία στην κλίμακα Α1-Α2-Α5, ωστόσο όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ Στράτης Ματθαίου, στην συμφωνία έχει ενταχθεί παράγραφος η οποία προνοεί,  πως το ζήτημα της κλίμακας Α1-Α2-Α5  θα μελετηθεί εντός του 2024.

Ο κ. Ματθαίου χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «σημαντική» ενώ όπως σημείωσε «έχει πολλά θετικά στοιχεία και επωφελούνται όλοι περιλαμβανομένων της κλίμακας Α1 –Α2 –Α5»

Δείτε όσα δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ Στράτης Ματθαίου.

Ικανοποίηση Προεδρικού για τη συμφωνία - Τι προνοεί

«Χαιρετίζουμε την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων σχετικά με τη μισθολογική ανέλιξη υπαλλήλων στις συνδυασμένες κλίμακες Α2, Α5 και Α7.  Η συμφωνία προνοεί ότι     υπάλληλος που διανύει τις συνδυασμένες κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii) θα ανελίσσεται μισθοδοτικά εντός των συνδυασμένων κλιμάκων όταν ο μισθός του στην κατώτερη κλίμακα αντιστοιχεί με την αρχική βαθμίδα της επόμενης κλίμακας.

Ειδικότερα για την ανέλιξη στην Κλ. Α7(ii) των υπηρετούντων κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της νομοθεσίας με την οποία θα τεθεί σε εφαρμογή η παρούσα συμφωνία ισχύουν τα ακόλουθα:

Υπάλληλος που κατέχει μόνιμη θέση κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, θα έχει δικαίωμα ένταξης στην Κλ. Α7(ii) με τη συμπλήρωση 18 ετών  υπηρεσίας στην ίδια θέση σε συνδυασμένες κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii), λαμβανομένης υπόψη και τυχόν προηγούμενης συνεχόμενης απασχόλησής του ως Εργαζομένου Αορίστου Χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων της θέσης στην οποία διορίστηκε σε συνδυασμένες κλίμακεςΑ2, Α5 και Α7(ii).

Το Υπουργείο Οικονομικών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συμφώνησαν επίσης  στην επανεξέταση και στον εξορθολογισμό του συνόλου του κρατικού μισθολογίου στη βάση ανεξάρτητης μελέτης που θα διεξαχθεί από ανεξάρτητους συμβούλους/ εμπειρογνώμονες με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του μισθολογίου του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθεί και το ζήτημα των υπαλλήλων που υπηρετούν στις κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii) που έχουν προϋπηρεσία στην κλίμακα Α1, Α2 και Α5(ii)»