Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ευρωζώνη ΕΚΤ

Μείωση του εποχικά διορθωμένου ΑΕΠ κατά 0,1% στην ευρωζώνη και αύξησή του κατά 0,1% στην ΕΕ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, προβλέπουν προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το 3ο τρίμηνο του 2023, που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σημειώνεται, κατά το 2ο τρίμηνο του 2023 το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,2% στην ευρωζώνη και είχε παραμείνει σταθερό στην ΕΕ.

Οι εκτιμήσεις της Eurostat βασίζονται σε στοιχεία για ορισμένα από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και της ΕΕ στα οποία δεν περιλαμβάνεται η Κύπρος (πρόκειται για το Βέλγιο, τη Τσεχία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Αυστρία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε το 3ο τρίμηνο του 2023 κατά 0,1% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, μετά που είχε σημειώσει ετήσια αύξηση +0,5% στην ευρωζώνη και +0,4% στην ΕΕ το 2ο τρίμηνο.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 3ο τρίμηνο του 2023, η μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 2ο τρίμηνο καταγράφηκε στη Λετονία (+0,6%) και ακολουθούσαν το Βέλγιο (+0,5%) και η Ισπανία (+0,3%).

Οι υψηλότερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (-1,8%), την Αυστρία (-0,6%) και την Τσεχία (-0,3%).

Οι ρυθμοί αύξησης σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους ήταν θετικοί για πέντε χώρες, με τις υψηλότερες τιμές να παρατηρούνται στην Πορτογαλία (+1,9%), την Ισπανία (+1,8%) και το Βέλγιο (+1,5%).

Οι υψηλότερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (-4,7%), την Εσθονία (-2,5%), την Αυστρία και τη Σουηδία (-1,2% αμφότερες).