Τηλεόραση Ραδιόφωνο
θ6υ
*Φωτογραφία αρχείου

Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Προϋπολογισμός του 2024, ο οποίος πρόκειται για τον πρώτο προϋπολογισμό της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, που όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΠτΔ, δίνει και το ξεκάθαρο στίγμα των πολιτικών μας προτεραιοτήτων.

Μέσω της ανακοίνωσης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τονίζει την πρόθεση της Κυβέρνησης για στήριξη της μεσαίας τάξης αλλά και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Στόχος της Κυβέρνησης, αναφέρει η ανακοίνωση, είναι με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας να γίνουν δράσεις στους σημαντικούς τομείς της Παιδείας, της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠτΔ  για την έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2024 από το ΥΠ

Ένας πλεονασματικός προϋπολογισμός, ο οποίος μετουσιώνει τις βασικές αρχές του προγράμματος διακυβέρνησης σε κοστολογημένα και υλοποιήσιμα έργα και μεταρρυθμίσεις, έχοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο όλων των πολιτικών.

Η επίτευξη μιας βιώσιμης και ανθεκτικής οικονομίας και η προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, μέσα από μια σύγχρονη διακυβέρνηση, αποτελούν πρωταρχικούς στόχους, πάντοτε στο πλαίσιο  δημοσιονομικής σταθερότητας και υπευθυνότητας.

Με ρυθμό ανάπτυξης για το 2024 που εκτιμάται στο 2,9%, και τη δημιουργία πλεονασμάτων, διασφαλίζουμε μια εύρωστη οικονομία, η οποία αποτελεί την καλύτερη μας θωράκιση για την προώθηση στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής και τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό το δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2024 εκτιμάται ότι θα είναι πλεονασματικό και θα ανέλθει στο 2,2% του ΑΕΠ, ενώ μεσοπρόθεσμος στόχος μας, ως το 2026, είναι η μείωση του δημόσιου χρέους στο 60%.

Έμφαση δίδεται στην πραγματική οικονομία, μέσα από αναπτυξιακές δαπάνες, οι οποίες βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα, καθώς και τις απολαβές των εργαζομένων στο σύνολό τους και παράλληλα δημιουργούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2023 είναι αυξημένες κατά €135 εκ.. Η υπεύθυνη προσέγγιση της διακυβέρνησης στην κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού αποτυπώνεται, ανάμεσα σε άλλα, και στην κατά πολύ μειωμένη αύξηση των μόνιμων θέσεων εργασίας στο δημόσιο, μόλις 52 θέσεις σε σύγκριση με 485 στον προϋπολογισμό του 2023.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας είναι αυτή που θα επιτρέψει την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων σε σημαντικούς τομείς, όπως η Παιδεία, η Υγεία και η Κοινωνική Πρόνοια.

Η ουσιαστική στήριξη της μεσαίας τάξης, η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ακρίβειας αποτελούν τους άξονες ενός πρωτοπόρου μοντέλου διακυβέρνησης με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο.