Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ξενοδοχειο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο δίδεται χρόνος σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα τα οποία λειτουργούν χωρίς τη νενομισμένη άδεια λειτουργίας να συμμορφωθούν με τις διατάξεις με σκοπό να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας.

Από τους 28 παρόντες Βουλευτές, 27 ψήφισαν υπέρ και ένας Βουλευτής ψήφισε εναντίον.

Στην Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2024» αναφέρεται ότι σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί χρόνος σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα τα οποία λειτουργούν χωρίς τη νενομισμένη άδεια λειτουργίας να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του υπό τροποποίηση νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, με σκοπό να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας.

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα εξασφάλισης άδειας λειτουργίας ξενοδοχείου και τουριστικού καταλύματος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 σε πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024 στο Υφυπουργείο Τουρισμού, με κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή, αρχιτεκτονικά σχέδια τα οποία αποτυπώνουν την επί του εδάφους κτηριακή διάταξη του ξενοδοχείου ή του τουριστικού καταλύματος, συνοδευόμενα από βεβαίωση μελετητή η οποία βεβαιώνει ότι τα εν λόγω αρχιτεκτονικά σχέδια αποτυπώνουν την πραγματική επί του εδάφους κτηριακή διάταξη του εν λόγω ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος, νοουμένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα εξασφαλίσουν μέχρι την 31η Ιουλίου 2025 τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και έγγραφα.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η Επιτροπή τροποποίησε το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε να διατηρηθεί σε ισχύ η διάταξη της υφιστάμενης νομοθεσίας η οποία εκ παραδρομής προτείνεται με την πρόταση νόμου να αντικατασταθεί και να τεθεί ο προτεινόμενος νόμος σε ισχύ αναδρομικά από την 15η Μαρτίου 2024.

Δικαιολογώντας την αρνητική ψήφο του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Βουλευτής ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη, είπε ότι δεν ψήφισε κατά γιατί δεν θέλει να στηρίξει την βιομηχανία του τουρισμού, αντιθέτως, «καταψηφίζω όχι τόσο επί της ουσίας, που έχει να κάνει με την ουσία ως προς τις πτυχές πυρασφάλειας, αλλά πολύ περισσότερο διότι αυτοί οι οποίοι έπρεπε να έχουν έρθει με νομοσχέδιο να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα που δεν είναι άλλοι από το αρμόδιο Υφυπουργείο, αντί του Νομοσχεδίου, είχαμε πρόταση νόμου με άλλα λόγια λόγω των εκπτώσεων οι οποίες γίνονται στα θέματα πυρασφάλειας ή των άλλων διαστάσεων της ασφάλειας και να μεταφερθεί η ευθύνη στη Βουλή».

Τους καλώ, είπε, μέχρι το τέλος του χρόνου «να φέρουν το πρόβλημα ενώπιον της Επιτροπής για να δούμε τι πραγματικές λύσεις δίνουμε και να φθάσουμε ακόμα μέχρι και ενδεχόμενο αμνηστίας πάντοτε στο πλαίσιο αυτού του Συντάγματος».