Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση, από τότε που η ΕΚΤ ξεκίνησε να αυξάνει τα βασικά της επιτόκια σε μια προσπάθεια ελέγχου του πληθωρισμού, παρουσίασαν τον Ιούνιο τα επιτόκια καταθέσεων στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες αυξήθηκε κατά 67 μονάδες βάσης τον Ιούνιο και διαμορφώθηκε στο 1,86%, σε σύγκριση με 1,19% τον προηγούμενο μήνα.

Ελαφρώς μικρότερη αύξηση, της τάξης των 42 μονάδων βάσης, παρουσίασε το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά, το οποίο ανήλθε στο 1,21%, σε σύγκριση με 0,79% τον Μάιο.

Ωστόσο, τα επιτόκια καταθέσεων παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και συγκαταλέγονται μεταξύ των χαμηλότερων στις τράπεζες της ΕΕ.

Μειώσεις στα δανειστικά με εξαίρεση τα καταναλωτικά δάνεια

Όσον αφορά τα δανειστικά επιτόκια, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 5,23%, σε σύγκριση με 4,97% τον προηγούμενο μήνα, ενώ αντίθετα, το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε οριακά στο 4,19%, σε σύγκριση με 4,21% τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασε μείωση στο 5,17%, σε σύγκριση με 5,37% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σημαντική μείωση παρουσίασε το επιτόκιο που αφορά σε δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. το οποίο υποχώρησε στο 5,87%, σε σύγκριση με 6,35% τον προηγούμενο μήνα.

Σημειώνεται ότι τα επιτόκια αφορούν νέα δάνεια και όχι υφιστάμενα υπόλοιπα.