Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Αυστηρές υποδείξεις της Κεντρικής Τράπεζας προς τις τράπεζες για συνετή διαχείριση κινδύνων, και προς την κυβέρνηση ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι προσωρινά για να μην οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού. Οι αναφορές περιέχονται στην ετήσια έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας, για το 2022.

«Η εποπτική απαίτηση είναι όπως όλα τα πιστωτικά ιδρύματα συνεχίσουν να εφαρμόζουν συνετή και περιεκτική πολιτική διαχείρισης κινδύνων, δεδομένου ότι το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον δέχεται συνεχείς πιέσεις», αναφέρει επί λέξει, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου, στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην ετήσια έκθεση της Κεντρικής, για το 2022.

Εξηγεί πως, «η πορεία εξομάλυνσης της νομισματικής πολιτικής που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνδράμει στην αύξηση του επιτοκιακού εισοδήματος των τραπεζών, αλλά αυτή, σημειώνει, ενδέχεται να μην είναι επαρκής για να εξισορροπήσει ή ανατρέψει τις δομικές παθογένειες του τραπεζικού τομέα».

«Στις εν λόγω παθογένειες, συμπεριλαμβάνονται οι ΜΕΧ που προέκυψαν από παλιά, τα διογκούμενα κόστη σε σχέση με τα έσοδα, οι περιορισμένοι τομείς άντλησης εισοδήματος, οι ανταγωνιστικές πιέσεις από εταιρείες που δεν ανήκουν στο παραδοσιακό τραπεζικό φάσμα ή από εταιρείες Fintech, καθώς και οι κίνδυνοι που απορρέουν από την εντεινόμενη κλιματική αλλαγή», αναφέρει ο Κεντρικός Τραπεζίτης.

Παράλληλα, ο κύριος Ηροδότου, τονίζει ότι ο τραπεζικός τομέας θα πρέπει να συνεχίσει να επανεκτιμά τις νέες πραγματικότητες και να προβαίνει σε προσαρμογή των επιχειρησιακών του στρατηγικών, καλώντας τις τράπεζες να αναζητούν νέα προϊόντα.

Τα μέτρα της κυβέρνησης πρέπει να είναι προσωρινά 

Οι αυστηρές υποδείξεις της Κεντρικής στην έκθεση της για το 2022, απευθύνονται όμως και προς την εκτελεστική εξουσία. Σημειώνοντας πως, τα μέτρα οικονομικής στήριξης πρέπει να είναι προσωρινά για να μην οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού.

Η έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας αναφέρει: «Τα όποια δημοσιονομικά μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι προσωρινής φύσης, με στόχευση προς τα ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και προς τη δημιουργία κινήτρων για εξοικονόμηση ενέργειας. Χωρίς τα κριτήρια αυτά στη λήψη των δημοσιονομικών αποφάσεων, οι πληθωριστικές πιέσεις θα επιδεινωθούν».

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κεντρικής, ο πληθωρισμός στην Κύπρο το 2023 αναμένεται να μειωθεί στο 3,3%, ενώ θα πέσει κάτω από το 2%, στο 1,9, όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2025.

«Πέραν των στοχευμένων μέτρων, η υλοποίηση περαιτέρω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, θα ενισχύσει σημαντικά την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας»,

σημειώνεται στην Έκθεση.

Στην έκθεση για το 2022, προσδίδεται ιδιαίτερη σημασία, στην αυστηρή εποπτεία από τις τράπεζες, των κινδύνων που απορρέουν από την αυξημένη διείσδυση της τεχνολογίας και των ασύμμετρων απειλών στον κυβερνοχώρο. Καθώς και οι κίνδυνοι που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή.