Τηλεόραση Ραδιόφωνο
διαμαρτυρία ΙΣΟΤΗΤΑ

Σε δίωρη στάση εργασίας κατέρχονται οι χαμηλόμισθοι υπάλληλοι την Παρασκευή ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στασιμότητα στην ανέλιξη τους, ενώ το Κλαδικό Συμβούλιο Γραμματειακού και Γραφειακού Προσωπικού της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ δεν αποκλείει την κλιμάκωση των μέτρων εάν δεν υπάρξει «ενημέρωση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από πλευράς Κυβέρνησης». 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΙΣΟΤΗΤΑΣ, σε επιστολή που απέστειλε στις 6 Μαρτίου προς τον Υπουργό Οικονομικών, το Συμβούλιο επισήμαινε τις σημαντικές αδικίες και παραλείψεις που περιλαμβάνει η ρύθμιση για την επιταχυνόμενη ανέλιξη των χαμηλόμισθων δημοσίων υπαλλήλων και εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου και ζητούσε την άμεση διόρθωσή τους.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο ανέφερε ότι η ρύθμιση αγνοεί την προηγούμενη υπηρεσία υπαλλήλων που αναβαθμίστηκαν από την κλίμακα Α1-Α2- Α5(ii) στην κλίμακα Α2-Α5-Α7(ii) κατά τα έτη 2020 ή 2022 και παραβλέπει πλήρως τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην κλίμακα Α1-Α2-Α5(ii), οι οποίοι αποτελούν τους πλέον χαμηλόμισθους εργαζόμενους.

Επίσης, δεν αναγνωρίζει την υπηρεσία με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κατά παράβαση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και λαμβάνει υπόψη μόνο την υπηρεσία στην ίδια θέση για μόνιμους υπαλλήλους ή στα ίδια καθήκοντα για εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου.

Το Συμβούλιο τονίζει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου αποτελούν τον πυρήνα της δημόσιας υπηρεσίας και η δίκαιη αναγνώριση και επιβράβευσή τους συνιστά επένδυση στην απόδοση και ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Αντιθέτως, οι χαμηλές αποδοχές και αδικαιολόγητες ανισότητες επηρεάζουν αρνητικά την επαγγελματική δέσμευση και απόδοσή τους.