Τηλεόραση Ραδιόφωνο
αρχηγείο αστυνομιας

H Κυπριακή Δημοκρατία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στον Τομέα της Δικαιοσύνης προς ενίσχυση των δυνατοτήτων των Κυπριακών Αρχών για αντιμετώπιση των παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανταποκρινόμενες στο αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Ν. Χριστοδουλίδη για περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας για αντιμετώπιση των παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI), με την υποστήριξη του Γραφείου Διεθνών Υποθέσεων Ναρκωτικών και Επιβολής του Νόμου και την Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία έχουν θεσπίσει απευθείας συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές επιβολής του νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας προς ενδυνάμωση των δυνατοτήτων της Δημοκρατίας για εντοπισμό και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος.

Προς τον σκοπό αυτό, τις επερχόμενες μέρες, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) και η Κυπριακή Αστυνομία θα υπογράψουν Μνημόνιο Συναντίληψης επισημοποιώντας τη συνεργασία μεταξύ των νομικών συστημάτων των δύο χωρών, περιλαμβανομένων των αρμόδιων Αρχών επιβολής του Νόμου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και τη Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης και Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών ΜΟΚΑΣ.

Σε συνέχεια των υφιστάμενων προσπάθειών για αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και του φαινομένου της παράκαμψης των κυρώσεων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εντός του 2024 θα κοινοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη του στις αντίστοιχες Κυπριακές Αρχές, ώστε να μπορούν προληπτικά να εντοπίσουν, να διερευνήσουν και να διώξουν υποθέσεις που ενέχουν χρηματοοικονομικά αδικήματα που σχετίζονται με την Κύπρο, και θα παρέχει σχετική τεχνογνωσία – μια σημαντική επένδυση των ΗΠΑ στις δυνατότητες της Κύπρου.

Με τη σύσφιξη των διμερών σχέσεων η Κυπριακή Δημοκρατία αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλει για καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και στη θωράκιση του κυπριακού νομικού συστήματος και της οικονομίας.

Οι φορείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, καθώς και οι άλλες συναρμόδιες Αρχές των ΗΠΑ, έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Ν. Χριστοδουλίδη.

Η στενότερη συνεργασία των δύο Νομικών συστημάτων αποτελεί θετική εξέλιξη και οι δύο πλευρές προσβλέπουν στα αποτελέσματα που θα επιφέρει η συνεργασία αυτή.