Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ο

Το Γενικό Λογιστήριο δίνει στη δημοσιότητα τις ακαθάριστες και οι καθαρές μισθολογικές απολαβές των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων, περιλαμβανομένων αυτών που πληρώνονται με πάγιο μισθό, ανά κλίμακα και βαθμίδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου, η δημοσιοποίηση των μισθολογικών απολαβών των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων γίνεται για σκοπούς διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του Κράτους.

Οι απολαβές όπως αναφέρει και η ανακοίνωση θα επικαιροποιούνται ανά εξάμηνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου, υψηλότερες ετήσιες απολαβές έχουν ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου και ο πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου με 126.237 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει ετήσιες απολαβές που ανέρχονται στις 100.793 ευρώ ενώ ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων με 81.501.

Οι Υπουργοί, Υφυπουργός παρά τω προέδρω, Υφυπουργοί και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αμείβονται ετήσια με 64.835 ευρώ ενώ οι βουλευτές και οι θρησκευτικοί εκπρόσωποι με 53.401 ευρώ.

•    Μισθοδοσία κυβερνητικών αξιωματούχων
•    Μισθοδοσία κρατικών υπαλλήλων