Τηλεόραση Ραδιόφωνο
γερ

Αν δεν ανοίξει άμεσα η ανταγωνιστική αγορά Ηλεκτρισμού, θα βλέπουμε συνεχώς μεγάλες αυξήσεις στο κόστος του ρεύματος για τους καταναλωτές, αναφέρει ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού, επισημαίνοντας παράλληλα την ουσιώδη σημασία ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για την προώθηση της καινοτομίας, τη μείωση των δαπανών και τελικά το όφελος των καταναλωτών.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος εκφράζει την άποψη ότι "με την ΑΗΚ να διατηρεί κατά τρόπο ουσιαστικό το μονοπώλιο στην αγορά ηλεκτρισμού, υπάρχει περιορισμένος χώρος για τον ανταγωνισμό να αναπτυχθεί, με αποτέλεσμα να διατηρούνται οι υψηλές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές" και πως η πρόσφατη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ να μην αποσύρει το αίτημα για αύξηση των τιμών, υπογραμμίζει ακριβώς και για ακόμα μια φορά, την ανάγκη για εναλλακτικές επιλογές στην αγορά ηλεκτρισμού.

Υπενθυμίζοντας ότι από το 2017, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε όπως εφαρμοστούν οι Μεταβατικές Ρυθμίσεις της αγοράς για το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 ετών, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι έχουν περάσει 7 χρόνια και ακόμα η Μεταβατική Ρύθμιση συνεχίζεται "με στρεβλώσεις που ευνοούν την ΑΗΚ, η οποία συνεχίζει απρόσκοπτα να κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά".

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, από το 2021, ανεξάρτητοι προμηθευτές ενέργειας προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στους καταναλωτές, παρέχοντας μειωμένες τιμές και καινοτόμες υπηρεσίες, "προκαλώντας παράλληλα το παραδοσιακό μονοπώλιο της ΑΗΚ, ωστόσο, η ικανότητά τους να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους, εμποδίζεται από την Μεταβατική Ρύθμιση της αγοράς και τον κορεσμό των δικτύων της ΑΗΚ".

Ο Σύνδεσμος εκφράζει την άποψη πως για να προαχθεί υγιής ανταγωνισμός θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ενεργειακή αγορά που θα εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών. 

Σε ό,τι αφορά το θέμα της αναβάθμισης του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στη Δεκέλεια, ο ΣΑΗ αναφέρει ότι "η ΑΗΚ απαιτεί να αποκλειστεί ο ιδιωτικός τομέας από την αναβάθμιση του σταθμού, ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική που ακολουθούν τα μονοπώλια σε όλο το κόσμο", αλλά και ότι ο ιδιωτικός τομέας ενδιαφέρεται να συμβάλει στην ανάπτυξη νέου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής, μέσω της αναβάθμισης του σταθμού στην Δεκέλεια και πως αυτό είναι θέμα που αφορά όλους τους καταναλωτές και πρωτίστως τη ΡΑΕΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ