Τηλεόραση Ραδιόφωνο
αποφαση δικαστηριου

Ως απόλυτα ορθή έκρινε το Εφετείο την απόφαση πρωτόδικου Δικαστηρίου να απορρίψει αστική αγωγή από ιδιώτη, η οποία στρεφόταν κατά της εξουσίας του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να παρεμβαίνει και να διακόπτει ποινική δίωξη για λόγους δημοσίου συμφέροντος, χωρίς αιτιολόγηση. Η απόφαση του Εφετείου, η οποία ήταν ομόφωνη, εκδόθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Νομική Υπηρεσία, με την αγωγή ζητείτο από το Δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι, η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να καταχωρήσει αναστολή σε 2 ιδιωτικές, ποινικές διώξεις τον Ιούνιο 2016, ήταν, μεταξύ άλλων, άκυρη, καθότι ο τότε Γενικός Εισαγγελέας δεν προχώρησε σε αιτιολόγηση ως προς τους λόγους που η αναστολή των συγκεκριμένων ποινικών διώξεων ήταν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Το Εφετείο, κρίνοντας ως ορθή την απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου να απορρίψει την αγωγή και χαρακτηρίζοντας αποκρυσταλλωμένη τη νομολογία ως προς το ότι δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο η εξουσία του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να παρεμβαίνει και να διακόπτει ποινική διαδικασία όταν, κατά την κρίση του, είναι προς το δημόσιο συμφέρον, αναφέρει ότι:

«[Το πρωτόδικό Δικαστήριο] …ανέλυσε την εξουσία του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να παρεμβαίνει και διακόπτει ποινική διαδικασία, εξηγώντας το προφανές, με βάση την αποκρυσταλλωμένη, επί τούτου, νομολογία, ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έχει ανέλεγκτη εξουσία να κινεί, διεξάγει, επιλαμβάνεται, συνεχίζει ή διακόπτει οποιαδήποτε διαδικασία, εφόσον, κατά την κρίση του, αυτό είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Το όποιον δημόσιο συμφέρον κρίνεται από τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα, η κρίση του οποίου δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο. Για σκοπούς του άρθρου 113 του Συντάγματος, ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας είναι ο κριτής του δημοσίου συμφέροντος, με κάθε τέτοια του απόφαση να θεωρείται ότι λαμβάνεται προς τον σκοπό εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς να χρειάζεται να δίδει προς τούτο οποιαδήποτε εξήγηση.» αναφέρεται.

Το Εφετείο έκρινε, επίσης, ότι δεν εντοπίζεται κανένας λόγος διαφοροποίησης της νομολογίας και ούτε ορθό θα ήταν κάτι τέτοιο. 

Όλες οι αξιώσεις του ενάγοντος απορρίφθηκαν από το Εφετείο, το οποίο επιδίκασε έξοδα προς όφελος της Δημοκρατίας.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την υπόθεση χειρίστηκε η  Μαριάννα Τσαγκάρη, Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α’.