Τηλεόραση Ραδιόφωνο
τραμπ αυτοκινητοπομπη

Η Κύπρος ήταν η χώρα με την τέταρτη μεγαλύτερη αναλογία επιβατικών αυτοκινήτων σε σχέση με τον πληθυσμό της το 2022, καθώς 658 αυτοκίνητα αντιστοιχούσαν σε κάθε 1000 κατοίκους, αριθμός που ήταν σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ που βρισκόταν στα 560 οχήματα ανά 1000 άτομα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε επίπεδο ΕΕ, ο μέσος αριθμός αυτοκινήτων κατ’ αναλογία πληθυσμού αυξήθηκε κατά 14,3% κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2012 με 2022, από 490 σε 560 επιβατικά αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους.

Στην Κύπρο, ο αριθμός αυξήθηκε κατά 19,9% την ίδια περίοδο, από 549 οχήματα ανά 1000 κατοίκους το 2012, σε 658 οχήματα ανά 1000 κατοίκους το 2022.

Το 2022 η Ιταλία είχε την υψηλότερη αναλογία με 684 επιβατικά αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους. Ακολουθούσαν το Λουξεμβούργο (678), η Φινλανδία (661) και η Κύπρος (658).

Η Λετονία είχε το χαμηλότερο ποσοστό με 414 επιβατικά αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους, και ακολουθούσαν η Ρουμανία (417) και η Ουγγαρία (424).  

Τα στοιχεία δείχνουν υψηλότερους ρυθμούς αύξησης των επιβατικών αυτοκινήτων στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής ΕΕ μεταξύ 2012 και 2022. Μεταξύ των κρατών μελών η Ρουμανία κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση επιβατικών αυτοκινήτων ανά 1000 κατοίκους (+86,2%, +193), και ακολουθούσαν η Κροατία (+44,8%, +152), η Ουγγαρία (+40,9%, +123), η Σλοβακία (+40,1%, +135) και η Εσθονία (+39,7%, +181).  

Από την άλλη, η Κύπρος ήταν μια από τις χώρες με τις χαμηλότερες αναλογίες οδικών ελκυστήρων (των οχημάτων τα οποία τραβούν ημιρυμουλκούμενα φορτηγά), μαζί με τη Μάλτα (2,3 και 2,2 ανά 1000 άτομα πληθυσμού αντίστοιχα), κάτι που εξηγείται σύμφωνα με τη Eurostat από τη νησιωτική γεωγραφία των δύο χωρών και τις σύντομες αποστάσεις.

Οι υψηλότερες αναλογίες ανά κράτος μέλος καταγράφηκαν το 2022 στις χώρες της Βαλτικής και σε ορισμένα κεντρικά και ανατολικά μέλη της ΕΕ. Τα υψηλότερα νούμερα καταγράφηκαν στη Λιθουανία (κατά μέσο όρο 17,3 ελκυστήρες ανά 1000 κατοίκους), και ακολουθούσαν η Πολωνία (12,9), η Εσθονία (9,5), η Ουγγαρία (9,3) και η Ρουμανία (8,8).

Τα χαμηλότερα νούμερα καταγράφηκαν στην Τσεχία (0,3), τη Σουηδία (0,9), την Αυστρία και τη Μάλτα (και στις δύο 2,2), και την Κύπρο και την Ελλάδα (και στις δύο 2,3).

Το 2022, ο μέσος αριθμός οδικών ελκυστήρων ανά 1000 κατοίκους στην ΕΕ ήταν 4,8, με τον αριθμό να έχει σημειώσει αύξηση κατά 45,2% από το 2012 έως το 2022 (από 3,3 σε 4,8).

Κατά την περίοδο αυτή, τρεις χώρες υπερδιπλασίασαν την αναλογία οδικών ελκυστήρων: η Ρουμανία (+127,4%), η Κροατία (+121,5%) και, έχοντας συγκριτικά υψηλό ποσοστό ήδη από το 2012, η Λιθουανία (+101,8%). Περαιτέρω υψηλά ποσοστά αύξησης καταγράφηκαν για την Πολωνία (91,2%) και τη Σλοβενία (82,9%).

Αξιοσημείωτη μείωση της αναλογίας μηχανοκίνησης οδικών ελκυστήρων μεταξύ 2012 και 2022 καταγράφηκε στην Τσεχία (-61,9%). Η μείωση ήταν λιγότερο σημαντική στο Λουξεμβούργο (-15,4%) και στη Μάλτα (-13,0%).