Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ξυτ

Σε όλα τα στάδια της μελέτης και της αδειοδότησης του έργου που αφορά την βελτίωση του κύριου οδικού δικτύου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, είχε ληφθεί η έγκριση της αναθέτουσας Αρχής και τηρούνταν ενήμεροι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, αναφέρει η εταιρεία «Ευπαλίνος Μελετητική ΕΠΕ».

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προβαίνει σε διευκρινιστική ανακοίνωση για το θέμα, στην οποία κάνει λόγο μεταξύ άλλων για «συνεχιζόμενη στοχοποίηση υπαλλήλων της εταιρείας και λειτουργών της αναθέτουσας Αρχής, του Τμήματος Δασών».  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καθότι σε όλα τα στάδια της μελέτης από την εταιρεία, αλλά και της αδειοδότησης του έργου από το Τμήμα Δασών, ήταν ενήμεροι όλοι οι εμπλεκόμενοι κατά στάδιο ορισμένοι φορείς από τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς, η εταιρεία θεωρεί ότι «τα όσα συμβαίνουν σήμερα κινούνται στη σφαίρα των συμπερασμάτων από συμπτώσεις, σενάρια και υποθέσεις αλλά και από άγνοια για συγκεκριμένα τεχνικά θέματα και χωρίς ανεξάρτητες έρευνες από τους τεχνικούς συμβούλους του κράτους σε τεχνικά θέματα, δηλαδή το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το ΕΤΕΚ».

Εάν υπήρχε αντίλογος και διάθεση κατανόησης και αντίληψης της πραγματικότητας, τότε θα γίνονταν, αναφέρεται, «οι σωστές μετρήσεις στο εργοτάξιο και θα υποδεικνύονταν από τους υπευθύνους του έργου ότι μεταξύ άλλων οι χώροι απόθεσης υλικών είναι σε αδειοδοτημένα σημεία ή εντός του εργοταξίου». 

Θα ήταν επίσης εύκολο, συνεχίζει η ανακοίνωση, να υποδειχθεί στα κατασκευαστικά σχέδια και στο επίσημο κτηματικό σχέδιο ότι για την χάραξη π.χ. του δρόμου 2 δεν ακολούθησε το μονοπάτι εντός του ιδιωτικού τεμαχίου 368 αλλά τον εγγεγραμμένο δασικό δρόμο.

Αναφέρεται επίσης ότι οι καταγγελίες και οι φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ έχουν απαντηθεί αναλυτικά γραπτώς και δόθηκαν στον εργοδότη (Τμήμα Δασών) και τον Υπουργό Γεωργίας στις 15 Νοεμβρίου, 2023. Επίσης εξηγηθήκαν αναλυτικά σε συνάντηση με τις ΜΚΟ που οργάνωσε το Υπουργείο Γεωργίας την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, 2023 στη Λευκωσία. Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση, προστίθεται, «παρουσιάστηκε παραστατικά και συζητήθηκε ότι ο τρόπος κατασκευής ή βελτίωσης ενός δρόμου γίνεται μεταξύ άλλων με τη διαμόρφωση πρανών επιχωμάτωσης και εκσκαφής και θεμελίωσης του δρόμου στην επιφάνεια χωματουργικών μέσα από συμβατικές, συγκεκριμένες, ελεγχόμενες και τυποποιημένες διαδικασίες».

Η εταιρεία επαναλαμβάνει επίσης, μεταξύ άλλων, ότι όλες οι υποβολές και παραδοτέα της μελέτης έγιναν με την έγκριση της αναθέτουσας Αρχής και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ήταν πάντοτε ενήμεροι για όλες τις εισηγήσεις και τροποποιήσεις μέχρι την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Σημειώνεται πως το Τμήμα Περιβάλλοντος απέστειλε στα μέλη της ad hoc Επιτροπής και στις ΜΚΟ που λαμβάνουν μέρος σε αυτές στις 2 Δεκεμβρίου, 2021 την Περιβαλλοντική Έγκριση με τα κατασκευαστικά σχέδια. Δηλαδή, προστίθεται, 4,5 μήνες πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού για κατασκευή του έργου, είχαν ενημερωθεί και με τα κατασκευαστικά σχέδια στα οποία ενσωματώθηκαν οι όροι της Έκθεσης Οικολογικής Αξιολόγησης.