Τηλεόραση Ραδιόφωνο
τρ6

Σε συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα των χαμηλόμισθων υπαλλήλων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα κατέληξαν οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΟΗΟ - ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ.

Σε κοινή τους ανακοίνωση αναφέρουν ότι η συμφωνία καλύπτει όλους τους υπηρετούντες, μόνιμους και αορίστου χρόνου, καθώς και τους νεοεισερχόμενους.

Συγκεκριμένα η συμφωνία προνοεί την εφαρμογή επιταχυνόμενης ανέλιξης εντός των συνδυασμένων κλιμάκων Α2-Α5-Α7(ii) που σημαίνει ότι όταν κάποιος υπάλληλος φτάσει μισθοδοτικά στο σημείο της Κλ.Α2 που αντιστοιχεί στο αρχικό της Κλ.Α5 θα τοποθετείται στην Κλ.Α5 και όταν φτάσει στο σημείο της Κλ.Α5 που αντιστοιχεί στο αρχικό της Κλ.Α7 θα τοποθετείται στην Κλ.Α7.

Πρόσθετα για τους υπηρετούντες υπαλλήλους προβλέπεται η μισθολογική ανέλιξή τους στην Κλ.Α7 μετά από συνολική συσσωρευμένη υπηρεσία 18 ετών, που συμπεριλαμβάνει και τυχόν υπηρεσία στην Κλ.Α1.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η συμφωνία θα υλοποιηθεί μέσω των προϋπολογισμών του 2024.

"Ενόψει της προαναφερόμενης θετικής κατάληξης οι τρείς Συντεχνίες θεωρούμε αχρείαστες τις οποιεσδήποτε κινητοποιήσεις", αναφέρουν οι τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σημειώνοντας τη διαπίστωσή τους ότι "μέσα από τον εντατικό διάλογο στα θεσμοθετημένα πλαίσια επιτυγχάνονται αμοιβαία αποδεκτές ρυθμίσεις σε σοβαρά εργασιακά ζητήματα για το κοινό όφελος".