Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ρε

Προβλήματα χρηματοδότησης και εξεύρεσης έγκριτων επιστημόνων  από το εξωτερικό αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων τα επτά κέντρα αριστείας που λειτουργούν στην Κύπρο, από τα συνολικά 38 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα προβλήματα τέθηκαν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Φίλιππου Χατζηζαχαρία. 

«Το υφυπουργείο θα  συνεχίσει να στηρίζει και να παρακολουθεί  τα κέντρα αριστείας ,το έργο τους θα πρέπει να το διοχετεύσουν στην αγορά,  τόσο στην Κύπρο όσο και ευρύτερα  και συγκεκριμένα να το παγκόσμιο με αυτό τον τρόπο θα μπορεί η έρευνα που παράγουν να εμπορευματοποιηθεί και να υπάρξει άντληση χρημάτων», σημείωσε ο Υφυπουργός Έρευνας Καινοτομίας και  Ψηφιακής Πολιτικής, Φίλιππος Χατζηζαχαρία.

Τα κέντρα αριστείας λαμβάνουν συνολική χρηματοδότηση 210 εκατομμυρίων ευρώ για διάστημα επτά ετών.

Κάθε ένα λαμβάνει 15 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλογο ποσό από τα δημόσια ταμεία.

Το ζήτημα που προκύπτει είναι η χρηματοδότηση αυτών των κέντρων μετά την πάροδο των επτά ετών.

«Θα πρέπει οπωσδήποτε να δουν πως διασφαλίσουν την οικονομικής του ανεξαρτησία εάν και εφόσον υπάρχουν θέματα ρευστότητας στο τρόπο λειτουργίας τους  εδώ είμαστε να μελετήσουμε και να προβληματιστούμε», σημείωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κυριάκος Χατζηγιάννης.

Στο μεταξύ ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Κυριακός Χατζηγίαννης, επέκρινε τον μη διορισμό Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, τονίζοντας πως κατάσταση στα ορεινά είναι τραγική, και κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διορισμό.