Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Το πλαίσιο μέτρων και δράσεων ενίσχυσης της αναπτυξιακής δραστηριότητας των Κοινοτήτων Ακάμα ενόψει της εφαρμογής των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα από την 1η Σεπτεμβρίου 2023, θα υλοποιηθούν με χρονικό ορίζοντα το 2028, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση τα Υπουργεία Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Στην ανακοίνωση τα δύο Υπουργεία αναφέρουν ότι το πλαίσιο μέτρων το οποίο αποτελείται από συνολικά 11 δράσεις, διαμορφώθηκε από Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων Τμημάτων και Υπηρεσιών των εμπλεκόμενων Υπουργείων, υπό τον συντονισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

«Σκοπός του πλαισίου μέτρων είναι η ενίσχυση της κοινωνικό-οικονομικής δραστηριότητας των Κοινοτήτων του Ακάμα, με τρόπο ώστε να δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις επηρεαζόμενες Κοινότητες, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβαλλοντικού στοιχείου της περιοχής», καταλήγουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Γεωργίας.