Τηλεόραση Ραδιόφωνο
κορωνοϊός μαθητές Κύπρος

Το ποσοστό των παιδιών που δηλώνει αρνητικές επιπτώσεις στους περισσότερους τομείς της ζωής του, λόγω της πανδημίας στην Κύπρο είναι το δεύτερο υψηλότερο ανάμεσα στις 22 συμμετέχουσες χώρες στην Παγκόσμια Έρευνα για το πώς επηρεάστηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες από την Πανδημία του Covid-19, αναφέρει τον Υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωση.

Επιπρόσθετα, η Κύπρος ανήκει στις χώρες όπου μικρό ποσοστό εφήβων (19%) - μέσος όρος 31% - ανάφερε θετική επίδραση της πανδημίας στους περισσότερους τομείς της ζωής του σε σύγκριση με άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης όπου πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εφήβων ανάφερε θετική επίδραση στους περισσότερους τομείς της ζωής.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αναφέρει ότι θα επικεντρωθεί στην αξιοποίηση των δεδομένων της διεθνούς έρευνας Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), «με στόχο τη βελτίωση συγκεκριμένων πτυχών του εκπαιδευτικού συστήματος και την προαγωγή της υγείας των παιδιών σχολικής ηλικίας».

Δεδομένης της τακτικής, πλέον, συμμετοχής της Κύπρου στην έρευνα, προστίθεται, «αναμένεται η διαμόρφωση πιο ξεκάθαρης εικόνας όσον αφορά στο επίπεδο βελτίωσης στους τομείς που εξετάζει η εν λόγω έρευνα». «Η διεξαγωγή συγκριτικών μετρήσεων για όλες τις πτυχές που εξετάζει η έρευνα, η οποία θα καταστεί εφικτή μελλοντικά, θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα μας για περαιτέρω αναδιαμόρφωση, προσαρμογή και σχεδιασμό σχετικών πολιτικών», σημειώνεται.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, η HBSC, διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια και παρέχει διεθνή συγκριτικά στοιχεία σχετικά με την υγεία, την ποιότητα ζωής, το κοινωνικό περιβάλλον και τις συμπεριφορές υγείας παιδιών σχολικής ηλικίας (11, 13 και 15 χρόνων).  «Έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως μια έγκυρη πηγή πληροφοριών για θέματα υγείας των εφήβων υιοθετώντας τη θέση ότι η υγεία περικλείει φυσικές, κοινωνικές αλλά και συναισθηματικές πτυχές», αναφέρεται.

Η Πιλοτική Έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και σε αυτήν συμμετείχαν 1.182 μαθητές/μαθήτριες από 61 σχολεία, σημειώνεται. Η Κύρια Έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2021 – Απριλίου 2022 με τη συμμετοχή 4.818 μαθητών/μαθητριών από συνολικά 212 σχολεία (276 τμήματα), τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Για τη συλλογή των δεδομένων έγινε χορήγηση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μαθητή/μαθήτριας. Έγινε, επίσης, χορήγηση ερωτηματολογίου σχολείου (200 σχολεία).

Τα διεθνή αποτελέσματα της έρευνας HBSC 2021/22 αναμένεται να δημοσιευτούν σε τέσσερα θεματικά κύματα (waves) από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023.

Πέρα από τη δημοσίευση των τεσσάρων αυτών θεματικών, στις 28 Ιουνίου 2023 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν στην πανδημία της COVID-19 και τις επιπτώσεις που είχε στην υγεία και στην ευεξία των παιδιών. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε τέσσερα μέρη, υπό μορφή σύντομων εκθέσεων και περιλαμβάνουν δεδομένα από 22 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, που χρησιμοποίησαν στο ερωτηματολόγιο το προαιρετικό πακέτο ερωτήσεων που αφορούσε στην πανδημία της COVID-19.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι τα αποτελέσματα των τεσσάρων εκθέσεων που αφορούν στις 22 συμμετέχουσες χώρες συνοψίζονται ως ακολούθως:

Κατά τη διάρκεια στης πανδημίας COVID-19, οι σχέσεις με την οικογένεια και τους/τις φίλους/φίλες βελτιώθηκαν, η ψυχική υγεία, η σωματική δραστηριότητα και οι σχολικές επιδόσεις επηρεάστηκαν αρνητικά, τα κορίτσια, οι μεγαλύτεροι/μεγαλύτερες σε ηλικία έφηβοι/έφηβες και όσοι/όσες προέρχονται από λιγότερο εύπορες οικογένειες έχουν βιώσει περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις και οι εμπειρίες των εφήβων ήταν ποικίλες και περίπλοκες.

Επιπλέον, μεταξύ άλλων προστίθεται ότι οι έφηβοι/έφηβες που ανάφεραν θετικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 έχουν λάβει υποστήριξη από την οικογένεια, τους εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές/συμμαθήτριες και τους/τις συνομηλίκους/συνομήλικές τους.

«Η κοινωνική υποστήριξη, επομένως, αποτελεί «σανίδα σωτηρίας» σε δύσκολους καιρούς καθώς ενισχύει την ανθεκτικότητα, απαλύνει τα βάρη και προάγει την ευεξία», αναφέρεται.

Σημειώνεται ακόμη ότι, οι έφηβοι/έφηβες έχουν νιώσει το αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας της COVID-19 και χαρακτηριστικά, το 30% των εφήβων αναφέρουν αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία.

Επιπρόσθετα, η ψυχική υγεία των εφήβων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 επηρέασε τη σχολική τους επίδοση και τις οικογενειακές τους σχέσεις, ενώ σχεδόν το 50% των εφήβων παρουσίασαν αυξημένα αισθήματα σχολικής πίεσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Το 16% των εφήβων ανέφερε χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, αναφέρεται.

Σε σχέση με τα αποτελέσματα της Κύπρου, σημειώνεται, «φαίνεται ότι οι απαντήσεις των μαθητών/μαθητριών ακολουθούν την τάση των μαθητών/μαθητριών των 22 χωρών». Αξίζει να σημειωθεί όμως, αναφέρεται, ότι η Κύπρος ανήκει στις χώρες (μαζί με την Ελλάδα, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία και Ουγγαρία) όπου μικρό ποσοστό εφήβων (Κύπρος: 19%, Μέσος όρος: 31%) ανάφερε θετική επίδραση της πανδημίας στους περισσότερους τομείς της ζωής του σε σύγκριση με άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης (Σλοβακία, Κροατία, Σερβία, Μολδαβία) όπου πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εφήβων ανάφερε θετική επίδραση στους περισσότερους τομείς της ζωής.

Επιπλέον, το ποσοστό των παιδιών που δηλώνει αρνητικές επιπτώσεις στους περισσότερους τομείς της ζωής του, λόγω της πανδημίας στην Κύπρο είναι το δεύτερο υψηλότερο ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες (με πρώτο το Καζακστάν).

Στις εν λόγω εκθέσεις, προτείνονται τρόποι υποστήριξης των παιδιών που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία της COVID-19, και συγκεκριμένα, ενίσχυση των μέτρων προαγωγής της ψυχικής υγείας, στήριξη κοριτσιών και μεγαλύτερων σε ηλικία παιδιών, προτεραιότητα στη δια ζώσης εκπαίδευση/μάθηση και αντιμετώπιση της εισοδηματικής ανισότητας.