Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Γενικοί Εισαγγελείς

Λάδι στη φωτιά στην δημόσια και χρόνια κόντρα μεταξύ Νομικής και Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ρίχνει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου.

Έχοντας διαπιστώσει πως το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της  Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, δεν παρέχει σαφέστερη διάκριση μεταξύ του συμβουλευτικού και του εισαγγελικού της ρόλο, καθώς και την απουσία αναθεωρητικής διαδικασίας σε σχέση με την εξουσία του Γενικού Εισαγγελέα να προχωρεί ή όχι στην διακοπή ποινικών διώξεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην έκθεση της για το Κράτος Δικαίου που κυκλοφόρησε σήμερα, καλεί την Λευκωσία όπως, «Η Κύπρος καλείται να ενισχύσει την ανεξαρτησία και τη λογοδοσία της Νομικής Υπηρεσίας, μέσω της δυνατότητας επανεξέτασης αποφάσεων του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα να μην ασκήσει διώξεις ή να διακόψει ποινικές διαδικασίες.»

Αναφορά που έσπευσε άμεσα να αξιοποιήσει η Ελεγκτική Υπηρεσία, ερμηνεύοντας την ως δικαίωση της πάγιας θέσης της, ότι η ταύτιση στο πρόσωπο του Γενικού Εισαγγελέα των δύο ξεχωριστών ρόλων του νομικού συμβούλου του κράτους και του δημόσιου κατήγορου, όπως και το ανέλεγκτο των εξουσιών του, υποσκάπτουν την ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ως προς το δικαίωμα της για απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση.      

Σε ανακοίνωση της ελεγκτικής υπηρσίας ανεφέρεται «Η σημερινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας δικαιώνει απόλυτα. Αναμένουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προωθήσει την προεκλογική δέσμευσή του για διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές που θα διασφαλίζουν παράλληλα άρση του ανέλεγκτου των εξουσιών του δημόσιου κατήγορου.»

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, αναφέρει παράλληλα πως  θα προωθήσει άμεσα τη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον Διεθνή Οργανισμό INTOSAI καθώς όπως σημειώνει επιβεβαιώνει και τα όσα η Υπηρεσία του έχει ήδη αναφέρει σχετικά με την υπόσκαψη της ανεξαρτησίας της.

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις 

Κατ’ τα άλλα, η  έκθεση της κομισιόν η οποία εξετάζει τις εξελίξεις στα 27 κράτη μέλη σε τέσσερις βασικούς τομείς για το κράτος δικαίου, επαινεί την Κύπρο για τις «σημαντικές μεταρρυθμίσεις» στο δικαστικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων δικαστηρίων και της εισαγωγής νέων κριτηρίων για τους διορισμούς δικαστών.

Επιπλέον καταγράφει τη ανάγκη για εισαγωγή κανόνων για τη γνωστοποίηση και τον έλεγχο του πόθεν έσχες  των εκλεγμένων  αξιωματούχωω, την ενίσχυση της Ανεξάρτητης  Αρχής κατά της Διαφθοράς με οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους καθώς και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, λαμβανομένων υπόψη των ευρωπαϊκών προτύπων.