Τηλεόραση Ραδιόφωνο
οι[

Είναι απαραίτητο, εκτός από το να διαφυλάττουμε τη φιλοσοφία του ΓεΣΥ, να εργαζόμαστε διαρκώς πάνω σε αυτό, με στόχο την καλύτερη δυνατή πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, δήλωσε το Σάββατο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος σημείωσε το βασικό ζητούμενο μέσα από ένα Γενικό Σύστημα Υγείας είναι να ενισχύεται και να αναβαθμίζεται συνεχώς η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Σε χαιρετισμό του, στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο της ΟΣΑΚ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «η παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας αποτελεί μια πολυδιάστατη πρόκληση με συλλογική ευθύνη όλων των εμπλεκομένων και του κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά», για να προσθέσει πως «είναι απαραίτητο, εκτός από το να διαφυλάττουμε τη φιλοσοφία του ΓεΣΥ, να εργαζόμαστε διαρκώς -γιατί πάντα υπάρχει περιθώριο, προς τη βελτίωσή του ΓεΣΥ- με στόχο την καλύτερη δυνατή πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας».

Όπως τόνισε, «μέσα από την υλοποίηση του ευρύτερου σχεδιασμού της Κυβέρνησης στον τομέα της Υγείας και με πιστή εφαρμογή του προγράμματος διακυβέρνησης, τροχοδρομούνται το επόμενο διάστημα ενέργειες, που βασικό ζητούμενο έχουν την ενίσχυση των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως, για παράδειγμα, η διαπίστευση των νοσηλευτηρίων, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, και η αντικατάσταση και αγορά νέου καινοτόμου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η ιατρική επιστήμη είναι κάτι που εξελίσσεται άρα και εμείς από τεχνολογικής πλευράς πρέπει να είμαστε όσο πιο μπροστά γίνεται».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ακόμα ότι στους σχεδιασμούς για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας εντάσσεται και η εξέταση Σχέδιου Παροχής Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων αναφορικά με στοχευμένη κοινωνική παροχή προς  χαμηλοσυνταξιούχους για προμήθεια φαρμάκων, που δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ. Σημείωσε περαιτέρω ότι τόσο οι ενέργειες που τροχοδρομούνται προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των εξωτερικών ιατρείων και απογευματινών χειρουργείων των δημόσιων νοσηλευτηρίων, όσο και αυτές που στοχεύουν στη βελτίωση των ΤΑΕΠ, στοχεύουν στη θεσμοθέτηση διαδικασιών, στην ανάπτυξη σχετικών πρωτοκόλλων, του ορισμού ειδικευόμενου ιατρού σε ώρες αιχμής, στην ενίσχυσή τους με επιπλέον ιατρούς και γραμματειακούς λειτουργούς, στην εκπαίδευση νοσηλευτών, καθώς επίσης της βελτίωσης διαδικασιών για διενέργεια εργαστηριακών και ακτινολογικών εξετάσεων.

Συνεχίζοντας είπε ότι «η ζητούμενη συνεχής αναβάθμιση του συστήματος υγείας προϋποθέτει –πέραν από τα Συνέδρια, όπως το σημερινό, που συμβάλλει και μέσα από τις συζητήσεις που θα γίνουν, από τις παρεμβάσεις ειδικών-  ανάλυση δεδομένων, εισαγωγή δεικτών ποιότητας και αποτελεσματική εποπτεία». Πρόσθεσε ότι «αφορά μια συλλογική προσπάθεια, η οποία απαιτεί τη συνέργεια όλων των φορέων, των επαγγελματιών υγείας, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, του ΟΚΥπΥ και ασφαλώς προϋποθέτει την αρωγή του Υπουργείου Υγείας και της Πολιτείας ευρύτερα».  

Σημείωσε, εξάλλου, πως «ο τομέας της υγείας και οι πολιτικές που εφαρμόζονται γύρω από αυτόν είναι εξέχουσας σημασίας για την ευημερία ενός λαού και την ποιότητα ζωής του και σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζουν και την κοινωνική ευαισθησία που πρέπει να χαρακτηρίζει την κάθε Κυβέρνηση, την κάθε Πολιτεία».

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στο πρόγραμμα διακυβέρνησής μας ο τομέας της Υγείας αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους άξονες πολιτικής και μαζί με τον τομέα της Παιδείας συνθέτουν για εμάς δύο από τους πιο βασικούς πυρήνες του ανθρωποκεντρικού μοντέλου ανάπτυξης που οραματιζόμαστε να πετύχουμε μέσα από τη διακυβέρνηση μας», είπε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο ΓεΣΥ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «η εφαρμογή μιας τέτοιας μεγάλης μεταρρύθμισης συνοδεύεται από μια σειρά προκλήσεων, για τις οποίες καθίσταται αδήριτη η ανάγκη ύπαρξης ενός πλαισίου, το οποίο να εγγυάται τη μέγιστη δυνατή και αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων αυτών, που προκύπτουν μέσα από μια μεγάλη μεταρρύθμιση, χωρίς σε καμιά απολύτως να αγγίζουμε τη φιλοσοφία του ΓεΣΥ».

Διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για αλλαγή της φιλοσοφίας του ΓεΣΥ, τονίζοντας ότι «οποιοσδήποτε αν επιχειρήσει να αλλάξει τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ θα μας βρει απέναντι του».

Για την περίοδο της πανδημίας, είπε πως ο συνδυασμός υλοποίησης του ΓεΣΥ μαζί με τις προκλήσεις που προέκυψαν μέσα από την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού «υπενθύμισε με τη σειρά του τη σημαντικότητα της ύπαρξης του ΓεΣΥ».