Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Στο 75% της κανονικής από την 1η Οκτωβρίου - που σηματοδοτεί την έναρξη του υδρολογικού έτους – ανήλθε η βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές μέχρι τις 5 Μαρτίου, με τις πρώτες ημέρες του μήνα να καταγράφουν μηδενική βροχόπτωση.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας μέχρι τις 08:00 της 5ης Μαρτίου, η συνολική βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές από την 1η Οκτωβρίου ανήλθε στα 333 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 75%% της κανονικής (ιστορικά στοιχεία από 1η Οκτωβρίου 1960), παραμένοντας αμετάβλητη από το τέλος Φεβρουαρίου

Η συνολική βροχόπτωση από την 1η Μαρτίου ανήλθε σε μόλις 0,1 χιλιοστά και αντιστοιχεί στο 0% της κανονικής για τον μήνα, που είναι 61,9 χιλιοστά.

Από την 1η Οκτωβρίου, η μεγαλύτερη βροχόπτωση καταγράφεται στον σταθμό στα πλατάνια με 580,4 χιλιοστά (76% της κανονικής) και ακολουθούν ο Σταυρός της Ψώκας με 527,9 χιλιοστά (74%) και ο Σταθμός του Σαϊττά με 503,1 χιλιοστά (74% της κανονικής).

Στο 69% η πληρότητα στα φράγματα

Στο μεταξύ, με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Υδάτων, μέχρι σήμερα η συνολική πληρότητα στα φράγματα της Κύπρου διαμορφώνεται στο 68,8%. Τη χαμηλότερη πληρότητα παρουσιάζει το φράγμα του Καλοπαναγιώτη με 20,1% και ακολουθεί αυτό της Άχνας με 43,4% και αυτό των Πολεμιδιών με 55,7%. Η πληρότητα στο μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, αυτού του Κούρη, βρίσκεται στο 62,5%.