Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Νουρής, συμμετέχοντας στη 2η Διάσκεψη για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου.

Κατά την τοποθέτησή του στη Διάσκεψη, ο κ. Νουρής υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων, αλλά και της Πράσινης Γραμμής, που δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο, διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου εισηγήθηκε την ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των κρατών-μελών, αλλά ιδιαίτερα της Κύπρου, ώστε «να ενισχύσει με τα ενδεδειγμένα μέτρα την Πράσινη Γραμμή από την οποία διέρχεται το 95% των παράτυπων μεταναστών στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές».

Επιπλέον, μίλησε για την ανάγκη εισαγωγής «μηχανισμών ελέγχου των αναχωρήσεων από τρίτες χώρες και την παραδειγματική τιμωρία των διακινητών που προωθούν αυτές τις αναχωρήσεις». Ακόμα, υποστήριξε τη σημασία άμεσης προώθησης «συμφωνιών επιστροφής, όχι αποσπασματικά, αλλά κάτω από την ομπρέλα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τρίτες χώρες, αλλά και χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης, με  ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου της FRONTEX, της EUROPOL και της EUROJUST».

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του κ. Νουρή, θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις «στις αεροπορικές εταιρείες που αποδεδειγμένα εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση μεταναστών». Τέλος, υποστήριξε την ανάγκη προώθησης «της εισήγησης της Κύπρου για αλλαγή στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ασύλου, ώστε αυτές να υποβάλλονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σημεία που θα προκαθοριστούν στις χώρες καταγωγής ή διακίνησης».

Καταληκτικά ο κ. Νουρής, του οποίου η θητεία στο Υπουργείο Εσωτερικών ολοκληρώνεται, ευχαρίστησε τους συναδέλφους του Υπουργούς και την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «τόσο για την ουσιαστική συμπαράσταση και στήριξη της Κύπρου όσο και για την πολύ εποικοδομητική συνεργασία κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Υπουργείο Εσωτερικών».

Σημειώνεται ότι η 2η Διάσκεψη για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται από τις 23 έως τις 24 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή Υπουργών και Υφυπουργών των διοργανωτριών χωρών (Ελλάδα, Αυστρία, Λιθουανία, Πολωνία), άλλων ευρωπαϊκών κρατών-μελών, χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, Ευρωπαίων επιτρόπων, καθώς και επικεφαλής Ευρωπαϊκών Οργανισμών, όπως της Frontex και της Europol.

Αντικείμενο της Διάσκεψης είναι η ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με μέτρα, εργαλεία και πολιτικές στη διαχείριση των συνόρων της ΕΕ.
 

1
2