Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Ουκρανία

Υψηλή παραμένει η στήριξη των πολιτών στην Κύπρο και στην ΕΕ στα μέτρα που έχουν ληφθεί για στήριξη της Ουκρανίας, καθώς και στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, ιδιαίτερα μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από ρωσικές πηγές ενέργειας, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του τακτικού Ευρωβαρόμετρου για τον Χειμώνα 2022 - 2023.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου, το 95% των ερωτηθέντων στην Κύπρο (91% στην ΕΕ) συμφωνεί με την παροχή ανθρωπιστικής στήριξης, το 95% (88% στην ΕΕ) τάσσεται υπέρ της υποδοχής στην ΕΕ ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στην Ουκρανία εγκρίνεται από το 81% των Κυπρίων (77% στην ΕΕ).

Η στήριξη των Κυπρίων βρίσκεται ωστόσο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά πιο επιθετικά μέτρα κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, καθώς και όσον αφορά την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, η επιβολή οικονομικών κυρώσεων στη ρωσική κυβέρνηση, καθώς και σε ρωσικές εταιρείες και πρόσωπα, έχει τη στήριξη του 53% όσων Κύπριων απάντησαν (74% στην ΕΕ), η απαγόρευση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης στηρίζεται από το 40% (67% στην ΕΕ) και η χρηματοδότηση από την ΕΕ της αγοράς και της προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία στηρίζεται από το 49% (65% στην ΕΕ).

Γενικά, το 45% των ερωτηθέντων στην Κύπρο (56% στην ΕΕ) δηλώνει ικανοποιημένο και 48% μη ικανοποιημένο (38% στην ΕΕ) με την αντίδραση της ΕΕ στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ το 47% δηλώνει ικανοποιημένο από την αντίδραση της κυπριακής κυβέρνησης (58% κατά μέσο όρο στην ΕΕ) και το 48% μη ικανοποιημένο (40% στον μέσο όρο της ΕΕ).

Απαντώντας σε ερώτηση  κατά πόσο στηρίζουν την ύπαρξη κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, το 90% στην Κύπρο απάντησε θετικά (αύξηση 4 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο - Ιούλιο του 2022), φέρνοντας την Κύπρο στη πρώτη θέση πριν τη Λιθουανία (86%), τη Γερμανία, την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες (84%). Τα χαμηλότερα ποσοστά στήριξης καταγράφηκαν στην Αυστρία (58%), τη Ρουμανία (62%) και τη Σουηδία και τη Βουλγαρία (66%).

Γενικότερα, το 77% των ερωτηθέντων στην ΕΕ τάχθηκαν υπέρ μιας κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, το ίδιο ποσοστό με εκείνο του περασμένου καλοκαιριού, ενώ το 16% τάχθηκε κατά.

Επιπλέον, το 85% στην Κύπρο (80% στην ΕΕ) πιστεύει ότι η αγορά από τα κράτη μέλη στρατιωτικού εξοπλισμού θα πρέπει να συντονίζεται καλύτερα, ενώ το 76% (69% στην ΕΕ) πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την ικανότητά της να παράγει στρατιωτικό εξοπλισμό.

Συντριπτική στήριξη Κύπριων σε ανανεώσιμες - κοινές αγορές

Όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση, στην Κύπρο καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό (96%) συμφωνίας με τη θέση πως η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει την πράσινη μετάβαση, επενδύοντας μαζικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (86% στην ΕΕ).

Μεγάλη είναι η στήριξη των Κυπρίων στις κοινές αγορές, καθώς 92% (82% στην ΕΕ) συμφωνεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αγοράζουν από κοινού ενέργεια από άλλες χώρες για να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές.

Το 74% στην Κύπρο (84% στην ΕΕ) συμφωνεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από τις ρωσικές πηγές ενέργειας το συντομότερο δυνατόν, ενώ το 89% (85% στην ΕΕ) συμφωνεί ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, των μεταφορών και των αγαθών θα καταστήσει την ΕΕ λιγότερο εξαρτημένη από παραγωγούς ενέργειας εκτός της ΕΕ. Τέλος, το 77% (81%) στην ΕΕ δηλώνει ότι έχει λάβει μέτρα για τη μείωση της δικής του ενεργειακής κατανάλωσης.

Το «Τακτικό Ευρωβαρόμετρο — χειμώνας 2022-2023» (EB 98) πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών και διαδικτυακών συνεντεύξεων από τις 12 Ιανουαρίου έως τις 6 Φεβρουαρίου 2023. Στα 27 κράτη μέλη πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με συνολικά 26.468 πολίτες της ΕΕ. Το σύνολο της έρευνας είναι διαθέσιμο στη σχετική σελίδα.