Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ΣΥΟΠ

Το Υπουργείο Άμυνας ενδιαφέρεται να προσλάβει Συμβασιούχους Οπλίτες (ΣΥ.ΟΠ.) στην Εθνική Φρουρά, για πλήρωση των κενών ή κενούμενων θέσεων από το σύνολο των θέσεων ΣΥ.ΟΠ. και προσκαλεί άτομα που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, ως καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη, να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Κυβερνητικής Πύλης Gov.cy, από την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00 μέχρι και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, απορίες, υποβοήθηση στη συμπλήρωση της αίτησης ή και για τις περιπτώσεις σφάλματος ή αδυναμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τις οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για αίτηση πρόσληψης ΣΥ.ΟΠ. ή να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Στρατευσίμων και Πολιτών του Υπουργείου Άμυνας καθημερινά από τις 08:00 μέχρι τις 15:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 1430 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και ταυτοποιημένος χρήστης στην Κυβερνητική Πύλη Gov.cy. Η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει ως ακολούθως:

•  ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο Gov.cy ή

•  με φυσική παρουσία σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας.

Με το πέρας της υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι/ες, θα υποβληθούν σε αθλητική δοκιμασία για διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης και σε στρατιωτική δοκιμασία για να διαπιστωθεί η μαχητική τους ικανότητα. Οι εν λόγω δοκιμασίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του μήνα Μαρτίου και οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μηνύματος SMS.

Χρήσιμα Έντυπα:

Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για αίτηση πρόσληψης ΣΥ.ΟΠ.

Προκήρυξη για την πρόσληψη οπλιτών με σύμβαση στην Εθνική Φρουρά

Σύμβαση απασχόλησης οπλιτών στην Εθνική Φρουρά