Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Εθνική Φρουρά

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τους κανονισμούς σε σχέση με τις προσλήψεις, ιεραρχία, προαγωγές και τερματισμός απασχόλησης των Συμβασιούχων Υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς.

Υπέρ των κανονισμών τάχθηκαν και οι 36 παρόντες βουλευτές. Σκοπός των κανονισμών είναι να καταργηθεί ο κανονισμός 46 σύμφωνα με τον οποίο παρέχεται δικαίωμα στους Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς να υποβάλουν αίτηση για σύναψη νέας σύμβασης απασχόλησης διάρκειας 3 ετών με την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικού τερματισμού τους ή τοι του 57ου έτους και μετά τη λήξη αυτής να έχουν δικαίωμα να υποβάλουν νέα αίτηση ανανέωσης της σύμβασης μέχρι το 63ο έτος της ηλικίας τους.

Προηγουμένως, η Βουλή ψήφισε σε νόμο το νομοσχέδιο που αφορά την τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε να παρασχεθεί στον Υπουργό Άμυνας η εξουσία συγκρότησης Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας με σκοπό την επιμόρφωση και εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν οι 31 παρόντες βουλευτές.

Επίσης το Σώμα ψήφισε σε νόμο το νομοσχέδιο που αφορά την τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμος, ώστε να καταργηθεί η διάταξη του σύμφωνα με την οποία η συνολική διάρκεια της σύμβασης Συμβασιούχου Οπλίτη (ΣΥΟΠ) περιορίζεται στα δέκα έτη, ανεξάρτητα από την ηλικία στην οποία προσλαμβάνεται και να παρασχεθεί η δυνατότητα σε αυτούς να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα δύο ετών. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν οι 29 παρόντες βουλευτές.

Μιλώντας κατά τη συνεδρία της Ολομέλειας για το θέμα των Συμβασιούχων Υπαξιωματικών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι «τα μέλη της Επιτροπής ανέλαβαν μια πολύ σοβαρή υποχρέωση να ρυθμίσουν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που είχε τεράστιες επιπτώσεις σε περίπτωση που οι Συμβασιούχοι Υπαξιωματικοί θα αφυπηρετούσαν στην ηλικία των 57 χρονών».

Ανέφερε ότι οι κανονισμοί προβλέπουν υποχρεωτική αφυπηρέτηση στα 57 χρόνια αλλά την ίδια στιγμή, όπως είπε, αν οι ίδιοι το ζητήσουν, ο Υπουργός Άμυνας έχει τη δυνατότητα να κάνει ανανέωση τρία συν τρία χρόνια.

Πρόσθεσε ότι αρκετοί συμβασιούχοι Υπαξιωματικοί δημιούργησαν τις προοπτικές για την οικογενειακή τους προοπτική στην βάση του ενδεχομένου να αφυπηρετήσουν στο 63ο έτος ηλικίας.

Αναφερόμενος σε κάποια δεδομένα, ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι «δεν μπορεί οι αξιωματικοί, απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών, μέχρι τον βαθμό του Ταγματάρχη να αφυπηρετούν στα 55 και του Αντισυνταγματάρχη στα 57 και οι συμβασιούχοι Υπαξιωματικοί στα 63, ενώ σε σχέση με το δεύτερο δεδομένο, είπε ότι αυτό είναι «η υποχρέωση του εκσυγχρονισμού πια του στελεχιακού δυναμικού της ΕΦ πάνω σε νέα δεδομένα τα οποία διαμορφώνονται σήμερα».

«Για αυτό το λόγο και από την πλευρά των μελών της Επιτροπής για να συνενένωσουμε στο θέμα της αφυπηρέτησης τους στα 57 ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια οικονομική ικανοποίηση που να μην αδικούνται αυτά τα άτομα», ανέφερε και πρόσθεσε πως τελικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να δώσει ένα πρόσθετο εφάπαξ ποσό 34.000 ευρώ για όποιον από αυτούς θα αφυπηρετεί και το σύνολο του φιλοδωρήματος να είναι μη φορολογητέο είναι ένα σημαντικό κίνητρο».

Αναφέροντας ότι σοβαρό ζήτημα τίθεται στο εφάπαξ που θα πάρει ο καθένας και της σύνταξης η οποία ξεκινά από την ημέρα αφυπηρέτησης, στα 57 χρόνια, ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι ο κάθε ένας πρέπει να καταλάβει πως «το εφάπαξ όπως και η σύνταξη καθορίζονται στην βάση των εισφορών που ο καθένας έχει κάνει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Ανέφερε επίσης ότι με την συνταξιοδότηση τους θα μπορούν να πάρουν και ένα πρόσθετο ποσό του 2,1% που αφορά τις εισφορές που έχουν καταθέσει στο ΤΚΑ και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που μπορεί να έχουν στο ΤΚ λόγω χρεωστούμενων στο Ταμείο θα αντικατασταθούν από το 2,1%.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας είπε ότι «έχουμε καταφέρει με τις ομοφωνίες μας στην Επιτροπή Άμυνας και με τη συνεργασία του Υπουργείου Άμυνας να εντάξουμε ισότιμα και ορθολογικά τους Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς στο νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο» που ψήφισε προηγουμένως η Βουλή σε σχέση με τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ο κ. Κάρουλλας είπε ότι ως ΔΗΣΥ και μαζί με την Επιτροπή «χαράξαμε τις γραμμές οι οποίες ήταν ευθυγράμμιση του ορίου ηλικίας των 57 χρονών, όπως οι λοιποί υπαξιωματικοί, την δυνατότητα αντικατάστασης των υπαξιωματικών με νέους ΣΥΟΠ, αλλά και την αξιοπρεπή αποζημίωση σε χρονικό ορίζοντα το 2039» και αναφέρθηκε στην έγκριση από τη Νομική Υπηρεσία του ειδικού σχεδίου εξόδου/αποζημίωσης αυτών των υπαξιωματικών.

«Αυτή η λύση στην οποία έχουμε καταλήξει έχει μηδέν δημοσιονομικό κόστος και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για το πως πρέπει να λειτουργούμε σε αυτό το κράτος», πρόσθεσε.

«Αναγνωρίζουμε ότι ένας αριθμός 80 ατόμων, η σύνταξη τους και το εφάπαξ τους αποκλίνει από τον μέσο όρο της πλειοψηφίας των Συμβασιούχων Υπαξιωματικών» και «είναι αυτοί που έχουν τους ελάχιστους μήνες υπηρεσίας αλλά και χαμηλές συνεισφορές στο ΤΚΑ», ανέφερε.

Ο κ. Κάρουλλάς είπε ότι αυτή η κατηγορία πρέπει να εξεταστεί «με ένα θετικό μάτι αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα για να μειωθεί αυτή η απόκλιση πάντα μέσα στα πλαίσια των νομοθεσιών και των δημοσιονομικών πλαισίων».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε ότι ήταν Μάρτιο του 2017 που κατατέθηκαν οι νέοι κανονισμοί για τους Υπαξιωματικούς, ενώ πρόσθεσε πως «αν θέλει ο Υπουργός Άμυνας δίνει τα 3 συν 3 χρόνια».

Ανέφερε επίσης ότι οι συμβασιούχοι Υπαξιωματικοί «κανόνισαν τις δουλειές τους, τα δάνεια τους και τις σπουδές των παιδιών τους με βάση» την συνταξιοδότηση στην ηλικία των 63 ετών και πρόσθεσε πως «ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Άμυνας τις τελευταίες 2 εβδομάδες πέρασαν πολύ άσχημες μέρες με πολύ πίεση και με υποσκάψεις και με κάποιους οι οποίοι μας λοιδορούσαν».

Ο κ. Κώστα είπε ακόμη ότι η Επιτροπή στάθηκε και πίεσε πάρα πολύ το Υπουργείο Οικονομικών να έρθει με ένα σχέδιο, το οποίο αν και δεν είναι το καλύτερο, είναι «πάρα πολύ καλό για να μπορέσει να δώσει αμέσως κάποια λεφτά σε αυτούς τους ανθρώπους και μια σύνταξη από την πρώτη στιγμή και να δούμε στην πορεία τι μπορεί να γίνει».

«Και αυτό γίνεται γιατί ήρθε ο αρχηγός της ΕΦ και μας είπε ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω με ανθρώπους που θα είναι 60 με 63 χρόνων και χρειαζόμαστε να πιάσουμε νέο αίμα», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι δεν θα αφυπηρετήσουν όλοι αμέσως αλλά «κάθε χρόνο θα αφυπηρετούν 10-15 άτομα».

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου είπε ότι αυτά τα οποία θα ψηφίσουμε δεν ήταν αυτά που είχαν προταθεί εξαρχής και πρόσθεσε ότι «είναι μετά από μεγάλη προσπάθεια και πίεση που καταφέραμε να πείσουμε το ΥΠΟΙΚ ότι πρέπει να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους ένα αξιοπρεπές ποσό για να μπορούν να αποχωρήσουν και στη συνέχεια να ζήσουν την οικογένεια τους».

«Θέλω να πιστεύω ότι και τα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν δεν αφορούν το σύνολο των ΣΥΠ, αλλά ένα μέρος αυτών των ανθρώπων», ανέφερε και πρόσθεσε ότι αυτά θα εξεταστούν στη συνέχεια και «θα βρούμε τον τρόπο να επανέλθουν εάν και εφόσον χρειαστεί για να μην τους αφήσουμε εκτεθειμένους».

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι «η Βουλή σήμερα δίδει τη δυνατότητα στον αρχηγό της ΕΦ και στο Υπουργείο Άμυνας να αυξήσει και να αναπτύξει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του στρατεύματος μας» και πρόσθεσε ότι παρόλο που είναι ηλικίας 57 και 60 ετών «πάρα πολλοί στελέχωναν σημαντικά πόστα σε οπλικά μας συστήματα».

Ανέφερε ότι «περάσαμε δύσκολα (ως Επιτροπή Άμυνας) γιατί το ΥΠΟΙΚ πήγε να κλείσει την κάνουλα» και πρόσθεσε πως με πολλές προσπάθειες όλων μας διευθετήθηκε το εφάπαξ, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, συν οι 34.000 ευρώ και συν το 2,1% που θα πάει στο ΤΚΑ».

«Διαπιστώνουμε ότι στους πρώτους που θα φύγουν μέχρι το 2025-26, θα υπάρξει μία αδικία γιατί φεύγουν αμέσως 70-80 άτομα και παίρνουν πάρα πολύ μικρή σύνταξη», ανέφερε και πρόσθεσε πως «δεν θα είναι μεγάλο κόστος να δοθεί κάτι επιπρόσθετο».

Η βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι «υπάρχουν 471 γυναίκες υπαξιωματικοί για τις οποίες εδώ και χρόνια παραβιάστηκε από την ΕΦ ένα από τα πιο σημαντικά δικαιώματα, το δικαίωμα στην ισότητα, και περιμένουν τόσα χρόνια και σχεδόν κάθε Κυριακή είναι έξω από το Προεδρικό και διαδηλώνουν για τα δικαιώματα τους».

Ανέφερε ότι η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως είναι «καταπέλτης και αναμένουμε πότε πραγματικά θα γίνει διόρθωση για αυτή την κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των γυναικών» και πρόσθεσε πως αυτές οι γυναίκες δεν πήραν τη μονιμοποίηση την ώρα που έπρεπε, δεν πήραν τις προσαυξήσεις που έπρεπε και δεν πήραν ούτε τον βαθμό που έπρεπε επειδή ήταν γυναίκες».

«Η Επιτροπή Άμυνας και η Βουλή πρέπει να επιμείνει μέχρι να αποκατασταθούν τα δικαιώματα αυτών των γυναικών», κατέληξε.

Απαντώντας στην κ. Ατταλίδου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας είπε ότι «η οποιαδήποτε διαφορά υπάρχει δεν έχει καθόλου φυλετική προέλευση» και πρόσθεσε ότι «είναι ορισμένα καθεστώτα που υπήρχαν στην ΕΦ και χρειάζονται ρύθμιση», ενώ σημείωσε πως η Επιτροπή Άμυνας δεν μπορεί να επιληφθεί του θέματος, το οποίο μεταφέρθηκε για συζήτηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.