Τηλεόραση Ραδιόφωνο
φπα πρώτη κατοικία

Την ηλεκτρονική εξάλειψη της υποθήκης σε περίπτωση εξόφλησης, συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, η οποία συνεδρίασε το πρωί της Πέμπτης. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022, που αφορά στην παροχή δικαιώματος σε ενυπόθηκο δανειστή να προβαίνει ηλεκτρονικά στην εξάλειψη της υποθήκης, σε περίπτωση εξόφλησης της υποθήκης από τον ενυπόθηκο οφειλέτη, τον εγγυητή ή άλλως πως.

Ο εκπρόσωπος του Κτηματολογίου ανέφερε ότι σκοπός είναι να δοθεί το δικαίωμα στον δανειστή να εξαλείψει ηλεκτρονικά την υποθήκη, προσθέτοντας ότι έγινε συζήτηση με τον Σύνδεσμο Τραπεζών και τον Σύνδεσμο Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων διότι οι τράπεζες πρέπει να ενημερώνουν τους ενυπόθηκους δανειστές, αν και δεν χρειάζεται να το πράττουν. Επίσης, είπε ότι η Σημείωση δεν υπάρχει πλέον στο πιστοποιητικό εγγραφής ούτε ζητούνται πιστοποιητικά εγγραφής στην εγγραφή υποθήκης. Η τράπεζα, επεσήμανε, μπορεί να δέχεται και αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) σημείωσε ότι θα πρέπει να ενημερώνονται οι ενυπόθηκοι δανειολήπτες, οι οποίοι πολλές φορές δεν μπαίνουν στο σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ. «Δεν είναι τίποτα να αποστέλλεται ένα μέιλ», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων ανέφερε ότι με την καταχώριση που θα κάνει ο πιστωτής θα μπορεί να αποστέλλεται αυτόματα ενημέρωση, επισημαίνοντας ότι δεν είναι ενάντια στην ενημέρωση.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών είπε ότι συμφωνεί ότι πρέπει να γίνεται η ενημέρωση. Ακόμη, τόνισε ότι θα πρέπει να τεθεί πότε θα πρέπει να προβαίνουν στην εξάλειψη της υποθήκης. 

Ο Νίκος Γεωργίου, Βουλευτής ΔΗΣΥ, υπέδειξε ότι η υποχρέωση της επικοινωνίας πρέπει να είναι στην τράπεζα.

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Παπαδούρης, Βουλευτής Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών, δήλωσε ότι επί της αρχής συμφωνεί, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό αν θα διασφαλίζεται η διαδοχική σειρά των υποθηκών και αν το ηλεκτρονικό σύστημα θα μπορεί να διασφαλίσει τη διαδοχική σειρά. 

Ο εκπρόσωπος του Κτηματολογίου είπε ότι θα ζητηθεί από τους ΙΤ του Κτηματολογίου αν θα μπορεί να αποστέλλεται αυτόματα στα ενδιαφερόμενα μέρη (ενυπόθηκος οφειλέτης και εγγυητής) ενημέρωση για την εξάλειψη της υποθήκης. Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι κατοχυρώνεται η διαδοχική σειρά των υποθηκών.