Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης της αδήλωτης και παράνομης εργασίας, εκφράζοντας τη βούληση της Κυβέρνησης για την πάταξη αυτής της κακής πρακτικής.

Η αδήλωτη και παράνομη εργασία επιδρά αρνητικά στον υγιή οικονομικό ανταγωνισμό, στις ομαλές εργασιακές σχέσεις, στη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και στην αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η έκταση της αδήλωτης εργασίας ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 8% του εργατικού δυναμικού, που αντιστοιχεί αριθμητικά σε περίπου 40.000 εργαζόμενους και συνεπάγεται απώλειες εσόδων για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εκτιμώνται σε €10.000.000 ετησίως.

Ωστόσο, μέσα από τις στοχευμένες επιθεωρήσεις που διεξάγονται κατά το τελευταίο διάστημα από το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Αστυνομία, διαπιστώνεται έξαρση αυτών των παραβάσεων σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, σε 2889 επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν κατά τους προηγούμενους μήνες σε εργοτάξια και επιχειρήσεις ελέγχθηκαν 7937 εργαζόμενοι και διαπιστώθηκαν παραβάσεις αδήλωτης και παράνομης εργασίας σε 1038 περιπτώσεις, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13%.

Η αυξητική τάση της αδήλωτης εργασίας είναι ανησυχητική και η Κυβέρνηση λαμβάνει επιπρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης, ώστε να περιοριστεί και να μειωθεί ουσιαστικά.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής μέτρα, που ξεκινούν άμεσα να τίθενται σε εφαρμογή: 

  • Αύξηση των διενεργούμενων επιθεωρήσεων και στόχευση σε συγκεκριμένους χώρους και ωράρια.
  • Επέκταση των συντονισμένων επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας.
  • Διασύνδεση των διαθέσιμων συστημάτων πληροφορικής και των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων για αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών.
  • Διενέργεια εκστρατείας προσέγγισης των υπηκόων τρίτων χωρών ηλικίας 17 – 65 ετών που βρίσκονται νόμιμα στην Κύπρο και δεν εντοπίζονται ως νόμιμα εργαζόμενοι.
  • Διερεύνηση της διασύνδεσης μεταξύ των εργοδοτών που εφαρμόζουν την πρακτική της αδήλωτης και παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών με τους διακινητές παράνομων μεταναστών.
  • Διενέργεια ενημερωτικής εκστρατείας σχετικά με τις συνέπειες και τις επιπτώσεις της αδήλωτης και παράνομης εργασίας σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους αρμόδιους φορείς.

Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής μέτρα για τα οποία θα κατατεθούν σχετικά νομοσχέδια, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες νομοθετικές αλλαγές, κατόπιν της απαραίτητης διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους:

  • Ηλεκτρονική απογραφή του συνόλου των εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Επιβολή εξώδικου προστίμου ύψους €1000 για κάθε περίπτωση αδήλωτης εργασίας.
  • Συμπερίληψη ευθύνης στον κυρίως εργολάβο επιπροσθέτως του υπεργολάβου, για περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας.
  • Διπλασιασμός του εξώδικου προστίμου σε ενδεχόμενη επανάληψη της παράβασης με νέα περίπτωση αδήλωτης εργασίας.

«Καλούμε όλους τους εργοδότες να συμμορφωθούν άμεσα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και να συνεργαστούν με το Υπουργείο Εργασίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού και τους εργαζόμενους που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα με νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καταχωρώντας στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τα στοιχεία όλων των εργοδοτουμένων που απασχολούν, και καταβάλλοντας στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που τους αναλογούν» τόνισε ο κ. Παναγιώτου.

Η αδήλωτη και παράνομη εργασία πλήττει το δημόσιο συμφέρον επιφέροντας πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις, και η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να την αντιμετωπίσει δραστικά.

Το θέμα θα περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και είμαι σίγουρος ότι με την υποστήριξη και τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα είναι ουσιαστικά και αμοιβαία επωφελή για όλους.