Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών που αφορά τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, με το Υπουργείο Μεταφορών να επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της Κυβέρνησης να δημιουργήσει τις συνθήκες για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών στοχεύοντας στη μετάβαση στις πράσινες μεταφορές και τη βιώσιμη κινητικότητα, έτσι ώστε να επιτύχουμε τον εθνικό στόχο για μείωση των ρύπων από τις μεταφορές κατά 50% μέχρι το 2030, το Υπουργείο προωθεί την ηλεκτροκίνηση και τις εναλλακτικές μορφές διακίνησης στο οδικό δίκτυο.

Προσθέτει ότι στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της Κυβέρνησης για την ηλεκτροκίνηση, βασικό πυλώνα συνιστά η ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικά καύσιμα και συνεπώς, προωθείται ο καθορισμός της απαιτούμενης ασφάλειας στα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και των τεχνικών απαιτήσεων που θα διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των σημείων επαναφόρτισης.

Το Υπουργείο Μεταφορών σημειώνει ότι με το Διάταγμα η Κυβέρνηση επαναλαμβάνει την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητά της να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα επιτρέψουν τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών.