Τηλεόραση Ραδιόφωνο
τρ6

Νέα θρυαλλίδα άναψε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αυτή τη φορά για το επίδομα γραμματέως σε δύο πρώην προέδρους της Δημοκρατίας και τρεις πρώην προέδρους της Βουλής. 

Ο Γενικός Ελεγκτής κάνει λόγο για ατασθαλίες που εντόπισε κατά το στάδιο καταβολής του επιδόματος. 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία απαιτεί, μάλιστα, από το Υπουργείο Οικονομικών, για όλα τα χρόνια που κατέβαλλε το επίδομα γραμματέως, συνολικού ύψους περίπου σαράντα χιλιάδων ευρώ το χρόνο, προς τους πρώην κρατικούς αξιωματούχους, να ανακτήσει όλα τα ποσά που δόθηκαν και δεν έπρεπε να δοθούν. 

«Αυτά τα ποσά εξακολουθούν μέχρι και σήμερα εν έτει 2024 να πληρώνονται και θα πρέπει να γίνει προσαρμογή στο ύψος το οποίο δίνεται. Έχουμε δει περιπτώσεις όπου δίνουμε 40 χιλιάδες ευρώ στον αξιωματούχο και αυτός εργοδοτεί άτομο για 20 χιλιάδες ευρώ άρα οι υπόλοιπες 19 χιλιάδες ευρώ που τις πήρε και δεν τις έδωσε θα πρέπει να ανακτηθούν από τον αξιωματούχο», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Μάριος Πετρίδης. 

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με επιστολή του, καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να απαιτήσει από τους πρώην προέδρους της Δημοκρατίας Γιώργο Βασιλείου και Νίκο Αναστασιάδη και τους πρώην προέδρους της Βουλής Γιαννάκη Ομήρου, Μάριο Καριογιάν και Δημήτρη Συλλούρη, την επιστροφή ποσών τα οποία παρανόμως, κατά την αναφορά του, κατέληξαν στις τσέπες τους. 

Ενδεικτικά, αναφέρει για τον πρώην Πρόεδρο Γιώργο Βασιλείου ότι, με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δήλωνε ως γραμματέα πρόσωπο που δεν εργοδοτείται από τον ίδιο αλλά από ιδιωτική εταιρεία. Μάλιστα από το 2004, οπότε άρχισε η καταβολή επιδομάτων, μέχρι και το 2023, σύμφωνα πάντα με τον Γενικό Ελεγκτή, ο Γιώργος Βασιλείου έλαβε το ποσό των 709 χιλιάδων και 352 ευρώ. 

Εξάλλου, για τον Γιαννάκη Ομήρου αναφέρει πως εργοδοτούσε ως γραμματέα, πρόσωπο που εργοδοτείτο και από δικηγορική εταιρεία, στην οποία διευθυντές είναι συγγενικά πρόσωπα του πρώην Προέδρου της Βουλής. 

«Ανακριβής είναι η αναφορά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Αφήνει να νοηθεί ότι από το 2016 μέχρι το 2021 δεν απασχολούσα ιδιαιτέρα γραμματέα, θέση που είναι μέγα λάθος. Ασφαλώς και εργοδοτούσα. Και το Υπουργείο Οικονομικών είναι πλήρως ενήμερο αφού κάθε χρόνο με επιστολή μου πληροφορούσα το Υπουργείο για τα στοιχεία της ιδιαιτέρας γραμματέως. Επιπλέον, ενοικιάζω και συντηρώ πολιτικό γραφείο στη Λευκωσία, σε πλήρη κάλυψη του ποσού που μου παραχωρείται ως επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών», είπε συγκεκριμένα ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου. 

«Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, από την έρευνα του Γενικού Ελεγκτή, δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. Το πραγματικό ποσό που μου εμβάζεται δεν είναι το θεωρητικό ποσό, που εμφανίζεται στην έρευνα, αλλά πολύ χαμηλότερο, μετά από αποκοπές Φόρου Εισοδήματος και ΓεΣΥ, στοιχεία που επιβεβαιώθηκαν σήμερα μετά από τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση μου, φορολογείται και το αφορολόγητο επίδομα που λαμβάνω», ανέφερε ο Μάριος Κάρογιαν, πρώην Πρόεδρος της Βουλής. 

Για το θέμα τοποθετήθηκε και το Υπουργείο Οικονομικών, από το οποίο ζητείται να γίνει ανάκτηση ποσών. 

«Το Υπουργείο Οικονομικών, ενεργώντας στη βάση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και των σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, οφείλει να συνεχίσει την καταβολή του εν λόγω επιδόματος στην ίδια βάση που αυτό καταβαλλόταν μέχρι σήμερα και δεν προκρίνεται η επιστροφή οποιουδήποτε επιδόματος από τους εν λόγω πρώην αξιωματούχους προς το Κράτος», αναφέρει σε ανακοίνωση του.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Γενικού Ελεγκτή, διά της προσφιλούς του οδού, της πλατφόρμα Χ. 

«Στις 2/5 θα προβούμε σε έλεγχο για το μήνα Απρίλη. Αν έχουν δοθεί ποσά που υπερβαίνουν την πραγματική δαπάνη των αξιωματούχων, τότε θα ενημερώσουμε την Αρχή κατά της Διαφθοράς ώστε να εξετάσει κατά πόσο προκύπτουν αδικήματα κατάχρησης εξουσίας», υπογράμμισε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, θεωρεί ότι υπάρχει στρέβλωση και ως προς την φορολογία του επιδόματος, αναφέροντας ότι αυτά τα ποσά που δίνονται ως επίδομα δεν πρέπει να φορολογούνται.