Τηλεόραση Ραδιόφωνο
τρ6

Το επίδομα για απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως σε πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και πρώην Προέδρους της Βουλής είναι νόμιμο και δεν προκρίνεται η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού έχει δοθεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε ανακοίνωση του το Υπουργείο παίρνει θέση για τις απαιτήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για επιστροφή χρημάτων, που προέκυψαν μετά από σχετικό έλεγχο της Υπηρεσίας. Νωρίτερα, μιλώντας στο Μέρα Μεσημέρι, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Μάριος Πετρίδης ανέφερε ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου ενώ το επίδομα που δινόταν στον αξιωματούχο έφτανε τις 40 χιλιάδες ευρώ, αυτός εργοδοτούσε άτομο για 20 χιλιάδες ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι το πιο πάνω επίδομα παραχωρείται με βάση τον Περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμο του 2014 (Ν. 3(Ι)/2014).

«Με βάση την υπό αναφορά νομοθεσία, στους πιο πάνω πρώην αξιωματούχους παρέχεται επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως, το ύψος του οποίου καθορίζεται στη νομοθεσία, ή δικαίωμα να χρησιμοποιούν υπηρεσίες δημόσιου υπαλλήλου για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με ειδικές διευθετήσεις», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι οι πέντε πρώην αξιωματούχοι, έχουν επιλέξει να τους παρέχεται επίδομα για εργοδότηση ιδιαιτέρας γραμματέως, που τους παραχωρείται μετά από σχετική επιστολή που υποβάλλουν στο Υπουργείο Οικονομικών, με την οποία επιβεβαιώνουν την εργοδότηση ιδιαιτέρας γραμματέως δηλώνοντας τα στοιχεία του ατόμου που εργοδοτούν.

Το θέμα τροποποίησης του εν λόγω επιδόματος, ούτως ώστε να ισούται με τις πραγματικές απολαβές (πλέον συνεισφορές εργοδότη), των ατόμων που απασχολούνται από τους πιο πάνω πρώην αξιωματούχους, είχε τεθεί και στο παρελθόν στη βάση σχετικού ελέγχου, σημειώνει το Υπουργείο.

Όπως αναφέρει, ο τότε Υπουργός Οικονομικών είχε ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο επί του θέματος, ζητώντας την άποψη του Σώματος. Σε σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου, 2018, αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί η ίδια πρακτική για την καταβολή ωφελημάτων και άλλων επιδομάτων προς τους εν λόγω αξιωματούχους.

«Ως εκ των πιο πάνω, το Υπουργείο Οικονομικών, ενεργώντας στη βάση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και των σχετικών Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, οφείλει να συνεχίσει την καταβολή του εν λόγω επιδόματος στην ίδια βάση που αυτό καταβαλλόταν μέχρι σήμερα και δεν προκρίνεται η επιστροφή οποιουδήποτε επιδόματος από τους εν λόγω πρώην αξιωματούχους προς το Κράτος», σημειώνεται.