Τηλεόραση Ραδιόφωνο
λικξ

Την αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, γνωστού και ως «Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο» (ΠΔΠ), ενέκρινε την Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο περιλαμβάνει μηχανισμό ύψους €50 δισεκατομμυρίων για την Ουκρανία.

Περιλαμβάνει επίσης, τη δημιουργία της «Πλατφόρμας Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη» (STEP), η οποία αποσκοπεί να ενισχύσει τη στρατηγική ανεξαρτησία της ΕΕ και να προωθήσει την καινοτομία.

Η αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚ, «θα επιτρέψει στον προϋπολογισμό της ΕΕ να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα τόσο σε νέες ανάγκες που προκύπτουν, όσο και σε απρόβλεπτες περιστάσεις». Ειδικότερα, αναφέρεται, ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει περισσότερα χρήματα για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των προκλήσεων στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, ενώ ενισχύει την ετοιμότητα της ΕΕ απέναντι σε κρίσεις, καθώς και τη δημοσιονομική της ευελιξία. «Επιπλέον, όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο, θεσπίζεται ένας μηχανισμός που θα βοηθήσει την ΕΕ να αποπληρώσει τα κεφάλαια που δανείστηκε για το σχέδιο ανάκαμψης NextGenerationEU, δεδομένου ότι το κόστος έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω της ανόδου των επιτοκίων», αναφέρεται.

Η αναθεώρηση του ΠΔΠ θεσπίζει επίσης την επονομαζόμενη «Διευκόλυνση για την Ουκρανία», που είναι ένας μηχανισμός που θα διαθέτει συνολικά 50 δισ. ευρώ για επιχορηγήσεις, δάνεια και εγγυήσεις.

Εγκρίθηκε επίσης η «Πλατφόρμα Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη» (STEP), που αποτελεί μέρος της αναθεώρησης του προϋπολογισμού και αποσκοπεί να εδραιώσει και να ενισχύσει τη θέση της Ευρώπης σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν τις ψηφιακές τεχνολογίες, τις βιοτεχνολογίες, καθώς και τις καθαρές και αποδοτικές ως προς τη χρήση πόρων τεχνολογίες, όπως τις τεχνολογίες μηδενικού ισοζυγίου.

«Η απόφαση του ΕΚ είναι πάρα πολύ σημαντική για τη λειτουργία του ΕΚ και την ΕΕ», ανέφερε σε δηλώσεις του ο συνεισηγητής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, Γιαν Ολμπριχτ (Πολωνία, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα). Ανοίγει ο δρόμος, πρόσθεσε, για να εκταμιευθούν τα κονδύλια αυτά προς την Ουκρανία, ενώ περιλαμβάνει επίσης σημαντικά μέτρα για το ΠΔΠ, για την τρέχουσα περίοδο 2021-2027.

Ανέφερε, ακόμη, ότι αυτή η τροποποίηση «είναι απολύτως απαραίτητη» γιατί πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΕ το κόστος για τη μετανάστευση, τη συνοχή, τις φυσικές καταστροφές και να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για την αποπληρωμή των δανείων που έχουν συναφθεί, ιδιαίτερα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι αλλαγές βοηθούν επίσης να ανοίξει ο δρόμος για το επόμενο ΠΔΠ, είπε.

Σημειώνεται ότι το ΠΔΠ καθορίζει τα ανώτατα όρια των ετήσιων δαπανών της ΕΕ για τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε διάφορους τομείς πολιτικής και τις συνολικές ετήσιες πληρωμές για μια περίοδο επτά ετών. Το τρέχον πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 εγκρίθηκε το 2020. Στις 20 Ιουνίου του 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για ενδιάμεση αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, η οποία περιλάμβανε τη δημιουργία του μηχανισμού για την Ουκρανία και της πλατφόρμας STEP.

Πηγή: ΚΥΠΕ