Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

«Από την αρχή είχαν εντοπιστεί τα προβλήματα» δήλωσε μέσω ανακοίνωσης του ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Συμπληρώνοντας πως η εκτελεστική εξουσία είναι έτοιμη να εφαρμόσει τη νομοθεσία και είναι προσηλωμένη στη επιτυχή εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών

Σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέλω να σημειώσω ότι από την αρχή είχαν εντοπιστεί τα προβλήματα, στα οποία είχα αναφερθεί, τόσο κατά την παρουσία μου ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και σε δημόσιες τοποθετήσεις μου. Συγκεκριμένα, είχα από καιρό καταθέσει τους προβληματισμούς μου για τον αριθμό των Δήμων, αλλά και για το γεγονός ότι οι συνενώσεις δεν έγιναν στη βάση οικονομικών και πληθυσμιακών δεδομένων, με αποτέλεσμα σήμερα, σε ορισμένες περιπτώσεις να μην υπάρχει η κρίσιμη μάζα που θα επιτρέψει σε συγκεκριμένους Δήμους να είναι εξίσου βιώσιμοι με τους άλλους.

Την ίδια στιγμή είχαμε διαπιστώσει τα προβλήματα που δημιουργούνται, όπως για παράδειγμα η παρουσία τόσο μεγάλου αριθμού Αντιδημάρχων, το ύψος της αντιμισθίας τους, αλλά και η δυσλειτουργία που δημιούργησε η απόφαση για απευθείας εκλογή του Προέδρου των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) από τον λαό. Σε εύθετο χρόνο μάλιστα δοκιμάσαμε να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα σε σχέση με τα πιο πάνω και συγκεκριμένα είχαμε ετοιμάσει πρόταση για τροποποίηση της νομοθεσίας, χωρίς όμως να υπάρξει ανάλογη υποστήριξη από πλευράς των κομμάτων.

Θέλουμε να είμαστε έντιμοι με τον κόσμο και ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και ότι δεν θα μπορέσουν όλοι οι πολίτες να απολαύσουν στον ίδιο βαθμό τα οφέλη της μεταρρύθμισης. Όπως τεκμηριώνεται και από τις δηλώσεις των πρώην Υπουργών, το τελικό αποτέλεσμα, αν και είναι σαφώς καλύτερο από το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν είναι το ιδεατό. Εντούτοις, σαν εκτελεστική εξουσία, είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε τη νομοθεσία και είμαστε προσηλωμένοι στην προσπάθεια για επιτυχή εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

Την ίδια στιγμή, θέλω να υπογραμμίσω ότι η υλοποίηση της μεταρρύθμισης είναι στα χέρια των ίδιων των Τοπικών Αρχών και για αυτό θα πρέπει τα Προσωρινά Συντονιστικά Συμβούλια (ΠΣΣ) να θέσουν το θέμα στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους. Μας ανησυχεί το γεγονός, για παράδειγμα, ότι τέσσερις μόλις μήνες πριν τη μεταρρύθμιση, μόνο το ΠΣΣ Λευκωσίας έχει εξεύρει κτήριο για στέγαση του ΕΟΑ της Επαρχίας. Καλώ λοιπόν όλους τους αρμόδιους να εγκύψουν στο θέμα και να εστιάσουν την προσοχή τους στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν την 1η Ιουλίου, με στόχο να διασφαλίσουμε τη λειτουργία ισχυρών Οργανισμών, που θα εξυπηρετούν πιο αποδοτικά τους πολίτες.

Από την πλευρά μας ως Υπουργείο Εσωτερικών, έχουμε υποστηρικτικό ρόλο και βρισκόμαστε δίπλα στους Δήμους για να παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια και να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους, είτε αυτές αφορούν την ολοκλήρωση του Συστήματος «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» είτε την ετοιμασία οργανογραμμάτων, προσχεδίων προϋπολογισμών, κοκ. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο μεγάλο κεφάλαιο της μεταφοράς της αδειοδότησης στους ΕΟΑ και, με στόχο να είναι όσο το δυνατό ομαλότερη η μετάβαση, έχουμε προχωρήσει σε μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, καθώς επίσης και στην πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού για την επαρκή στελέχωση των Οργανισμών.

Καταληκτικά, θέλω να επαναλάβω την προσήλωση και την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να εργαστούμε από κοινού με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τους Δήμους, για να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια και να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς όφελος της κοινωνίας.